Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/162

Click to flip

162 Cards in this Set

 • Front
 • Back
влекомые друг к другу
tot elkaar aangetrokken
влекомые друг к другу
tot elkaar aangetrokken
насекомое
insect
искомый
gezochte
ведомый
geleid
пасомые
geheel van gelovigen dat geleid wordt, kudde
паства
(не)движимое имущество
(on)roerend goed
освободить
bevrijden
предупредить
waarschuwen
оградить
beschermen tegen
огородить
omheinen
вынудить
dwingen
победить
overwinnen
убедить
overwinnen
данный
deze
настоящий
deze
учёный
geleerde
раненый
gewonde
мороженое
ijsje
крещёный
gedoopte
непрошеный
ongevraagd
нехоженый
onbetreden
ношеный
tweedehands
правленый
verbeterd
незваный гость хуже татарина
een ongenode gast is erger dan een tataar
гружёный вагон
geladen wagon
писаная красавица
een schoonheid, als geschilderd
ломаный язык
gebroken taal
ломаная линия
een gebroken lijn
стриженая блондинка
een kortgeknipte blondine
крашеная блондинка
een geverfde blondine
резаный хлеб
gesneden brood
резаная рана
een snijwonde
конченый человек
een afgeschreven mens
конченое дело
een afgedane zaak
пишущая машинка
schrijfmachine
блестящий
schitterend
следующий
volgend
вызывающий
uitdagend
потрясающий
schokkend
ужасающий
schrikwekkend
угрожающий
dreigend
подходящий
passend
имущий
vermogend
сведущий
deskundig
выдающийся
uitmuntend
горящий
brandend
горячий
heet
горючий
brandbaar
горючее
brandstof
живучий
levendig
могучий
machtig
текучий
stromend
пахучий
geurig
ходячий
gangbaar
бродячий
zwervend
(не)везучий
(on)succesvol
колючая проволока
prikkeldraad
жгучий вопрос
een brandende vraag
стоячая вода
stilstaand water
висячий мост
hangbrug
висячий замок
hangslot
дремучий лес
oerwoud
рабочий класс
arbeidersklasse
рабочая гипотеза
arbeidershypothese
рабочая лошадь
werkpaard
сохнуть
uitdrogen
блёкнуть
verwelken
виснуть
neerhangen
вязнуть
wegzinken
гаснуть
uitdoven
гибнуть
ten onder gaan
глохнуть
doof worden
киснуть
zuur worden
крепнуть
sterk worden
липнуть
kleven
мёрзнуть
bevriezen
мокнуть
nat worden
пухнуть
zwellen
слепнуть
blind worden
тянуть
trekken
гнуть
doen buigen
льнуть
zich aanvleien tegen
избегнуть
zijn toevlucht nemen tot
прибегнуть
zijn toevlucht nemen tot
низвергнуть
uitstorten
подвергнуть
onderwerpen
отвыкнуть
ontwennen
привыкнуть
gewennen
застигнуть
betrappen, verrassen
достигнуть
bereiken
притихнуть
stil worden
утихнуть
stil worden
исчеснуть
verdwijnen
возникнуть
opstaan
воскреснуть
verrijzen
прыгнуть
springen
крикнуть
een kreet slaken
махнуть
wenken
стукнуть
kloppen
чихнуть
niezen
вернуть
teruggeven
двинуть
bewegen
отдохнуть
uitrusten
тронуть
raken, ontroeren
кинуть
werpen
улыбнуться
glimlachen
взглянуть
blikken
помянуть
herinneren aan
обмануть
bedriegen
видимый
zichtbaar
зримый
zichtbaar
видный
zichtbaar
слышимый
hoorbaar
сгораемый
brandbaar
вменяемый
toerekeningsvatbaar
заменимый
vervangbaar
ощутимый
tastbaar
осязаемый
tastbaar
доказуемый
bewijsbaar
допустимый
toelaatbaar
непобедимый
onoverwinnelijk
нерушимый
onverwoestbaar
необходимый
onontbeerlijk
непостижимый
onbereikbaar
нескончаемый
eindeloos
служаший
bediende
(не)курящий
(niet-)roker
учащийся
student
трудящийся
arbeider
гулящая
hoer
будущее
toekomst
грядущее
toekomst
подлежащее
onderwerp
потерпевший
slachtoffer
кораблекрушение
schipbreuk
пострадавший
slachtoffer
наводнение
overstroming
сумасшедший
krankzinnige
испытаемый
ondervraagde, kandidaat
ископаемое
delfstof
сказуемое
gezegde
подчинённый
ondergeschikte
осуждённый
veroordeelde
заключённый
gevangene
разведённый
gescheiden persoon
достигнутый
bereikt
угрожаемый
bedreigd
командуемый
bestuurd
управляемый
bestuurd
руководимый
bestuurd
желанный друг
een geliefde vriend
неожиданный гость
een onverwachte gast
нехотя
tegen (iemands) zin
сложа руку
met de handen in de schoot
стремляв голову
hals over kop
спустя рукава
slordig
облокотясь
geleund tegen
наклонясь
gebogen
крадучись
steels
украдкой
steels