Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/72

Click to flip

72 Cards in this Set

 • Front
 • Back
janoinen
thirsty
aivan
quite

very
rautatieasema
train station
jälkiruoka
dessert
onni
luck

fortune
sydän
heart
liina
cloth
vuohi
goat
seepra
zebra
nälkäinen
hungry
muu
other

else
kunigas
king
rhymä
group
kuu
moon
vitsi
joke
joskus
sometimes
kivi
rock
reikä
hole
mäki
hill
valktameri
ocean
patsas
statue
kuntosali
gym
häkki
cage
lettu
pancake
opas
guide
kuningatar
queen
pesä
nest
peili
mirror
maapallo
globe
valokuva
photograph
ase
weapon
poliisi
police
urheilija
athlete
tarjoilija
waiter
lentäjä
pilot
opettaja
teacher
valokuuvaja
photographer
palomies
fireman
kokki
cook
lääkäri
doctor
autonasentaja
mechanic
kriisi
crisis
silmä
eye
olkapää
shoulder
kasvot
face
viikset
moustache
polvi
knee
nenä
nose
sormi
finger
hiukset
hair
nilkka
ankle
käsi
hand
rinta
breast
poski
cheek
korva
ear
huulet
lips
jalka
foot
jalat
feet
pää
head
otsa
forehead
ranne
wrist
parta
beard
suu
mouth
sääri
leg
keskisormi
middle finger
kaula
neck
pekoni
bacon
kokko
bonfire
linna
castle
hummeri
lobster
koiranpenttu
puppy
tonnikala
tuna