Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/135

Click to flip

135 Cards in this Set

 • Front
 • Back
tiedonhakua
searching (on the internet)
laskea
to compute
(calculate)
ohjelmoija
programmer
ohjelmointikeili
programming language
kone
machine
tiede
science
tieto
tietää
facts, knowledge
to know (something)
etsi
search
seuraaviin
the following
liitä
glide, move
painaa
press, push
hiiri
mouse
ruoka
food
minä oppin leipamaan
I am learning to cook
terveysruoka
healthfood
terveellinen
healthy
mitä sinä leipot?
what are you cooking
ehkä
perhaps
täyte
filling (in a pie)
toinen
another
raastin louda
grater (louda - maker)
kääretorttu
Swiss Roll (literally roll torte)
kulho
bowl (mixing bowl)
lasta
spatulla
pelti
baking tray (literally sheet metal)
kohota
to rise
bench
penkki
minä pidan sinun seurasta?
I like your company
valokuva
photograph
tulivuorenpukau
volcane (literally fire, mountain, erruption)
maanjäristykse
an earthquake
tekstinkäsitteohjelma
word processor (literally word handling programme)
revontuli
Aurora , Northern Lights
pienetää
to shrink
sivu
side
sanasto
vocabulary
heti kohta
soon , in a minute
meri
sea
alue
region
itämeren alue
eastern sea area
järvi
lake
joki
river
tower
torni
weak
hiekko
fruit
hedelmä
heinikko
grass
pipari
cookie
lainata
saanko lainata autosi tuuniksi
borrow
may I borrow your car for an hour?
maatiede
geography
(literally earth science)
maailma
world (literally earth air)
ilma
air
maa
earth
country
tiede
science
tieto
knowledge, fact
tietosto
file (as in office file)
myrkkyongelma
pollution
rapa
mud, slush
yli
past, over, above
kotka
eagle
vahan ihmiset
old person
North
Pohjois
South
Etälä
East
Itä
West
Länsi
North East
Koillis
North West
Luode
South East
Kaakko
South West
Lounas
winter
talvi
summer
kesä
autumn
sysky
spring
kevät
holiday
loma
island
saari
listen
kuunelle
water
vesi
steam
vesihöypy
dam
pota
dirt
maapelä
rear
pelä
waterfall
vesipurou
inside
sisus
stream
puro
outside
ulos
exit
uloskäynti
inner
sisä
melted
sula
to melt
sulaa
like that
noin
time
age
period
aika
What is
mikä
What (action?)
mitä
what....like
millainen
where from, of abouts
mistä
where is
missä
where to
mihin
when
milloin
why
miksi
how (quantity)
kuinka
how (describe)
miten
who
kuka
which
minkä
what is that?
Mikä tuo on?
what is this like?
millainen tämä on?
why is he here?
Miksi hän tässä on?
mountain
vouri
tidy
siisti
thorough
conscience
painstaking
huolellinen
upsidedown
ylösalaisin
famous
kuuluisa
modern
moderni
yhtä.....kuin
as...as
on.....kuin
is....than
tall
long (can be time also)
pitkä
January
February
March
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
April
May
june
huhtikuu
toukokuu
kesäkuu
July
August
September
heinäkuu
elokuu
syyskuu
October
November
December
lokakuu
marraskuu
joulukuu
sweet
suloinen
heart
sydan
language
kieli
mother tongue
äidinkieli
I have read the Kalelava in English
minulla olen lukenut Kalelava englaniksi
hero
sankari
mythical
myyttinen
to write
kirjoitta
minä kirjoitat
writer
kirjailija
story (written)
novelli
kertomus
tarina - tale, anecdote
tell a story, chst

make conversation
juttu

pitää juttua
jumala
god
julma
cruel
julaloida
whorship, adore
myytävänä
for sale
kerros
level
layer
voileipä
sandwich (butter+bread)