Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/106

Click to flip

106 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aika
quite
arkkitehti, arkkitehdin
architect
avoliitto, avoliiton
common-law marriage
ehkä
maybe
ei mitään erityistä
nothing special
eipä kestä
you're welcome. anytime
eläke, eläkeen
pension
hieno
fine
huono
bad
hyvin
well
iltapäivä
afternoon
isoisoäiti
great-grandmother
jo
already
joku
some
jotain
something
juhlat
party
just joo
ok. i see.
kahvilla
having coffee
kahville
for coffee
kakku, kakun
cake
kanssa
with
kiva nähdä
nice to see you
kuinka vanha?
how old?
kuukausi, kuukauden
month
kuva
picture
käydä pöytään
to take a seat at the table
lahja
gift, present
luo
to (someone's place)
luona
at (someone's place)
Mikä se on?
what is it?
Mikä tämä on?
What is this?
Minkä ikäinen?
How old?
Miten se sonataan?
How do you say it?
Miten voit?
How are you feeling?
Mitä se on englanniksi?
What is it in English?
muuten
by the way
myös
also
nainen, naisen
woman
niinku
like
no joo
well yeah
nuori, nuoren
young
näyttää
to look like - type 1
onneksi olkoon
congratulations
opettaja
teacher
ottaa
to take - type 1
paljon onnea
congratulations
pieni, pienen
small, little
projektipäällikkö
project manager
siis
so (therefore)
sininen, sinisen
blue
sisko
sister
syntymäpäivä
birthday
syntymäpäiväjuhlat
birthday party
tai
or
tietokoneasentaja
computer technician
tietää
to know, i know - type 1
tosi
really
tänään
today
täti, tädin
aunt
töissä
at work
vanha
old
vanhemmat
parents
vasemmalla
on the left
vauva
baby
vielä
still
vieressä
next to
viikonloppu
weekend
voi hynänen aika
oh my goodness
vuosi, vuoden
year
vuotias, vuotiaan
years old
ymmärtää
to understand - type 1
aviomies
husband
avovaimo
common-law wife
kirjoittaa
to write - type 1
lääkari
doctor
naimaton, naimattoman
unmarried
naimisissa = avioliitossa
married
puoliso
spouse, partner
rekisteröidyssä parisuhteessa
in a domestic pertnership or civil union
sinkku, sinkun
single
toimittaja
reporter, journalist
anoppi
mother-in-law
appiukko
father-in-law
eläkkeellä
retired
eronnut, eronneen
divorced
ihminen, ihmisen
person, human being
isoisä
grandfather
isä
father
kaveri
mate, buddy, friend
lapsenlapsi
grandchild
lapset (lapsi, lapsen)
children (child)
leski, lesken
widow (er)
mies (aviomies), miehen
man (husband)
mummo
grandma
paras, parhaan
best
perhe, perheen
immediate family
poika, pojan
son, boy
pomo
boss
sairaanhoitaja
nurse
sosiaalityöntekijä
social worker
sähköinsinööri
electrical engineer
tärkeä
important
vaimo
wife
brother
veli, veljen
yksin
alone, by oneself
äiti, äidin
mother