• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Mä haluaisin
я хотел бы,
I would like to have
lasin vettä
a glass of water
sämpylän
рулон
bussilipun
a bus ticket
huoneen avaimen
a key to the room
ключ от комнаты
päivän annoksen
the choice of the day
меню дня
mun
my
моё
pitäisi
should,
должен
Mun nimellä pitäisi olla täällä huone.
täällä
here
hetkinen
just a minute
kortti
card
aamiainen
breakfast
завтрак
kerros
этаж,
слой
selvä
ясно,
right
ravintola
ресторан
Mikä sinun nimesi on?
Как твоё имя?
Odotin häntä eilen koulussa.
Я ждала тебя вчера в школе.
Äitimme kutsui meidät kylään.
Наша мама звала нас в гости.
Onko teilla uusi talo?
У вас новый дом?
Minä annoin heille kirjat.
Я дала им книги.