Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
suspiro
alèn, souf, soupi
ida y vuelta
ale-retou, ote-desann
ir y venir
ale-retou, ote-desann
este (al)
alès
alertar
alète, eveye
exterior, en el
aletranje
gusto, a
alèz
alfabeto
alfabèt, alfabè
alfabetización
alfabetizasyon
propulsar
alimante
fósforo
alimèt
fila, formar …
alinye
alinear
aliyen, klase
alusión
alizyon, sipoziyon
álgebra
aljèb
alcohol
alkòl
alemán
alman
almanaque
almanak
así que
alò, sitèlman, otan
dolor de cabeza
altèt, tètfèmal
oeste, al
alwès
alianza
alyans
aliado,-a
alye, alèz
amalgamar
amalgame
marco
aman
multa
amann
amater
amatè
armada
ame
armar
ame
sobar (un arma de fuego)
ame, branche
mejoramiento
amelyorasyon
mejorar
amelyore
Latinoamérica
Amerik Latin
americano,-a
ameriken
amígdala
amidal
divertido
amizan
entretener
amize
diversión
amizman, plezi, jwisans
atenuar
amòti, mouri
entorpecer
amòti, mouri
amoroso
amourèz
armario
amwa
menos que, a …
amwenske, sansepa, amwens ke
vamonos
an alè
en frente de
an fas
Francia, en
an Frans
general, en
an jeneral
tiempo, al mismo …
an menm tan
en orden
an règ
está
an, ye
analfabeto,-a
analfabèt
análisis
analiz
piña
anana, zannanna
abajo
anba
debajo de
anba
ahí abajo
anba a
secreto, en …
anba chal
bajo
anba, ba
ilícito
anbachal
ilegal
anbachal, legal
embarcar
anbake
dejar perplejo
anbarase
embajada
anbasad
embajador,-a
anbasadè
bajo tierra
anbatè
soterrado
anbatè
vientre
anbativant, vant
abdomen
anbavant
enmarañar
anbouye
embollar
anbouye
abrazar
anbrase, akolad, anbrasad, kwoke
encargado
anchaje
encargar
anchaje
absorto
anchante, antouzyas
arrebatado
anchante, antouzyas
embelesado
anchante, antouzyas
dentro
andedan
externo
andeyò
fuera
andeyò, deyò
inválido
andikap
incapacitar
andikape, enfim
estámina
andirans, fyèl
pedazos, a …
andòb
poner a dormir
andòmi
sedar
andòmi
anestesiar
andòmi, anestezi
embotellamiento
andouteyaj
entaponamiento
andouteyaj
lugar
andwa
año, el año
ane, lane
anemia
anemi
anémico
anemik
anestesia
anestezi
monaguillo
anfannkè
infantil
anfantin
frente, en
anfas
de parte
anfavè
en beneficio
anfavè
en bien de
anfavè
en favor
anfavè
en nombre de
anfavè
énfasis
anfaz
encerrar
anfèmen, fèmen, bouche, kadnase, bloke
fin, en
anfen
en fin
anfen, a la fen, finalman
enhebrar
anfile, file
inflamación
anflamasyon
hinchado
anflamè, anfle, gonfleman
inflamado
anfle
embragar
angaje, foure
engranar
angaje, foure
acoplar
angaje, foure
involucramiento
angajman
ángulo
angl, aspè
aspecto
angl, aspè
inglés
angle
engreido
angran
abono
angrè
engordar
angrese, grese, gwosi
aniquilado
anikile
aniquilar
anikile
anulado
anile
cancelar
anile, caffer
anfitrión
animatè, mètkay
animado
anime
animar
anime, ankouraje, pyete
cumpleaños
anivèsè
grato
anizan
anís
anizèt
acaso
anka, aka
enmarcar
ankadreman
marco
ankadreman
encuesta
ankèt
anquilosar
ankiloze, dòmi
adormecer
ankiloze, dòmi, mouri (doule)
incluir
ankli
incluso
ankli
incluyendo
ankli
de nuevo
ankò, a nouvo
aun
anko, malgre
abrumar
ankonbre
aglomerar
ankonbre
superar
ankonbre
instar
ankouraje, rekòmande
ansiedad
anksyete, enkyetid
superficie
anlè, sipèfisi
encima
anlè, soutèt
por encima
anlè, soutèt
arriba
anlè, soutèt, anwo
raptar
anlve
amargo
anmè
paga
anmèdan, caffer
necedad
anmède, anbete
fastidio
anmède, anbete, nizans, ponongon
estorbo
anmède, anbete, traka, nwi
molestia
anmède, anbete, traka, nwi
enojar
anmède, deranje, trouble
incomodar
anméde, fè fache
¡socorro!
anmwe!
vamos
ann (prefijo imper.)
montón
ann , pil
vamos a
ann, annou
entretanto
annatandan
efecto (nm) en …
annefè
sólo
annik
únicamente
annik
justo
annik, ekitab
invierno, en …
annivè
aburrir
anniye
molestar
anniye, anmède, anbete, irite, ekse
aburrido
anniye, raz, penitan
dorado
annò
vamos nosotros
annou
embromar (molestar)
annouye
fastidiar
annwiye, anmède, anbete
anunciar
anonse
renovar
anouvo, renouvle
embalar
anpakte, anbale
empacar
anpakte, anbale
disuadir
anpeche
destituir
anpeche, revoke
revocar
anpeche, revoke
lujoso
anpenpan
emperador
anperè
mucho
anpil
muchos
anpil, plizye, dal
en sitio
anplas
es más
anplis
por otra parte
anplis, dayè
emplear
anplwaye
empleado,-a
anplwaye, travayè
embolsillar
anpoche
bolsillo
anpoche, pòch
primario
anpremye
empréstito
anpren
fervor
anprèsman
apuro
anpresman
darse prisa
anpresman
apresar
anprizone
apresamiento
anprizonnman, arete
envenenar
anpwazonnen
aprisionar
anpwizone
regla, en …
anrèg
atraso
anreta
retrasado
anreta
atrasado
anreta
enriquecer
anrichi
reuma
anrimen, larim, rim
sobre
anro, anlè, sou
muy arriba
anro, soutèt
reclutar
anrole
matricularse
anrole, rekrite
juntos
ansanm
adelante
ansanm, devann, avanse
saludable
ansante
cáncer
ansè
seguro
ansekirite, asire, sèten, asirans, segoul, si
encinta
ansent, gròs
embarazada
ansent, gwòs
antepasado
ansèt, tatawèl, zansèt
enseñar
anseye, montre
tarea
ansèyman, tare
ansiar
ansi, vle
desear
ansi, vle, swete
dispar
ansibreka, inegal
disparejo
ansibreka, inegal
encíclica
ansiklik
embrujado
ansòsele
vez, de una …
ansuit
anterior
ansyen
antiguo
ansyen, vye
entre prep
ant, nan mitan, omilye, pami
entierro
antèman, lantèman, fineray
antena
antèn
enterrar
antere
título (leyenda)
antèt, lejand
decidido
antete, etèmine
equivocación
antò, tò
embudo
antonnwa, lantenwa
esguince
antòs
torcedura
antòs
total, en …
antou
caso, en todo …
antouka
recinto
antouraj
rodear
antoure, viwonnen
entusiasta
antouzyas
atravesado
antravè
portón
antre, pòt, baryè, pòtay
entrar
antre, rantre
entusiasmo
antren