Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/250

Click to flip

250 Cards in this Set

 • Front
 • Back
prometer
promèt
pronunciar
prononse, pwononse
limpio
pròp, nèt
proponer
propoze
cláusula
propozisyon
propiedad
propriyete, byen
etiqueta
protokòl
formalidad
protokòl
para
prp pou, paske
poderoso
puisans
frijoles
pwa
habichuelas
pwa
guisante
pwa
peso
pwa
frijoles blancos
pwadchous
habichuelas blancas
pwadchous
pelo
pwal, pwèl
pescado
pwason
vainitas
pwatann
pecho
pwatrin
veneno
pwazon
puño
pwen
punto
pwen, tach
punta
pwent
punto
pwent
puntiagudo
pwenti
agudo
pwenti, bwòdè, koupe, egu
décima
pwezi
probabilidad
pwobabilite
pròjimo
pwochen
próximo
pwochen
profanar
pwofane
profesional
pwofesyonel
profeta,-tiza f
pwofèt
provecho
pwofi
aprovechar
pwofite
profundidad
pwofondè
programa
pwogram
programa de aprendizaje
pwogram aprantisaj
progreso
pwogrè
proyecto
pwojè
promunciar
pwononse
pronunciación
pwononsyasyon
arreglado
pwòp
ordenado
pwòp
propietario
pwopriyetè
proceso
pwosesis
proteger
pwoteje
protector
pwotèktè
protestar
pwoteste
protocolo
pwotòkòl
prototipo
pwototip
refrán
pwovèb
proverbio
pwovèb, diton
provincia
pwovens
proviciones
pwovisyon
provisiones
pwovizyon
peso haitiano (medida)
pyas
pié
pye
planta de los piés
pye palmis, plamye
pieza (repuesto)
pyès, pati
obra de teatro
pyèsteyat
alentar
pyete, ankouraje, rekonfòte, aplodi
ras
ra
bajo
ra
lleno hasta el tope
ra boday
repleto
ra boday
chapucear
rabache
chapucería
rabache
nublado
rabat
medio crudo
rabi
labrar (la tierra)
raboure
palear
raboure
hacha
rach, aks
desmenuzar
rache
arrebatamiento
rache
arrebatar
rache
librar
rache
ripiar
rache, filange
tirón
rache, keyi
arrancar
rache, keyi, peze, stat, deplimen
ropa
rad
bahía
rad, gòlf, bè
ensenada
rad, gòlf, bè
golfo
rad, gòlf, bè
sinvergüenza
radi
rábano
radi
radiador
radyatè
radio
radyo
radiografía
radyografi
ráfaga
rafal
raspar
rafle, grate
refrescar
rafrechi
refrescante
rafrechisan
enfriar
rafredi
guisado
ragou
cólera (enojo)
raj
rabia
raj
estar furioso
raj
broza
raje
maleza
raje
desyerbar
raje
matorral
raje, rak
maleza
raje, rak
arbusto
rak
agrio
rak, brak, si
aspero
rak, wòdòn
maderas
rakbwa
ramas
rakbwa
foresta
rakbwa
surcir
rakomode
remendar
rakomode, rapyese, pyese
narrar
rakonte
relatar
rakonte, relate
estericar
rale
extraer
rale
tirar de
rale
sacar
rale, retire, tire
halar
rale, tire
raramente
raman
remar
rame
fila
ran
hilera
ran
linea (raya)
ran
cita
randevou, sitasyon
rendimiento
randman
acentuar
ranfòse
reforzar
ranfòse
arreglar
ranje, rapyese, rakomode
resentimiento
rankin
conocerse
rankontre, kontre ak, fè konesans
hamaca
ranmak
bifurcar
ranmase
ramificar
ranmase
rebuznar
rann
averiguar
rann kont
exhalar
rann souf, egzale
suspirar
rann souf, egzale, soupi
traducir
rann, tradui (lang)
aullar
ranni
aullido
ranni
gatear
ranpe
cumplir
ranpli, akonpli, respekte
rancio
rans
bufón
ransè, voryen
rescate
ranson
regresar
rantre, tounen, retounen
reenviar
ranvwaye
botar
ranvwaye, jete
andrajo
ranyon
andrajoso
ranyon
trapo
ranyon
escofinar
rape
reportar
rapè
súbito
rapid
repentino
rapid, sibit
rápido
rapid, vit
rapidez
rapidite
rapidamente
rapidman
remendado
rapistole
recordar
raple, fè sonje
reporte
rapò
reparar
rapyese, rakomode, ranje, repare
carnaval rural haitiano
rara
endogamia
ras kabrit
raza
ras, rasmoun
asamblea
rasamble
colectar
rasanble, kolekte
reunión
rasanbleman, reyinyon, konbit
raiz
rasin
tranquilizar
rasire
raspadura
raspadura
racial
rasyal
ración
rasyon
rata
rat
rata
rat
fallar
rate, perime
escasez
ratezon
rastrillar
rato
rastrillo
rato
encogerse
ratrensi
destrozo
ravaj
ruina
ravaj
destrozar
ravaje
destructivo
ravajè
cucaracha
ravèt
arroyo
ravin
zanja
ravin, twou
odiar
rayi
odioso
rayisab, rayisans
raso
raz, swa, dous
afeitar
raze
arruinarse
razè
quebrado
razè
afeitadora
razwa
barajar
rebat
reconstruir
rebati
rebelde
rebèl, rechiyan
rebelión
rebelyon
desbordarse
rebò
rebozar
rebò
rebotar
rebonde
reforestación
rebwazman
repuesto
rechanj
investigación
rechèch, envestigazyon
rechinante
rechiyan
mal humor
rechiyen
anafe
recho
estufa
recho
hornilla
recho
robusto
rèd
tenso
rèd
rígido
rèd, rijid, sèk
cruel
rèd, san pitye, kryèl, kyiyèl, mechan, di, malonnèt
redacción
redaksyon
reducir
redui, amensi
rehacerse
refè
restablecerse
refè
referir
refere
refugiado
refigye
declinar
refize, bese
desechar
refize, rejete
rechazar
refize, rejete, kwape, pouse, vepa
rehusar
refize, vepa
ponderar
reflechi
deliberar
reflechi, debat
reflexivo
refleksif
reformar
refòm
salmodiar (cantar)
refren
regla (medida)
règ
¡mira!
rega
meticuloso
regadan
cuidar de (ocuparse de)
regle
ordenar
regle, kòmande, ranje, òganize, klase
reglamento
regleman
excusas (nfpl), pedir …
regrèt
arrepentirse
regrèt
sentir
regrèt, santi
lamentar
regrete
tener éxito
reisi
rechazo
rejè
régimen
rejim
regimiento
rejiman
registro
rejis
alegrarse
rejwi
región
rejyon, zòn
tiburón
reken
reclamar
reklam, reklame
reclamación
reklamasyon
cosecha
rekòl, rekòt