Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/122

Click to flip

122 Cards in this Set

 • Front
 • Back
table
tēpu
tabulate
whakaripa, whakaripanga
tag
take
mau(ria), tango(hia), hari(a)
taken
taea, riro
talk
kōrerorero(tia)
tall
teitei, roa
tamper
raweke(tia)
tardy
takaroa
taro
taro
task
waitara
tasty
reka
tax
tāke, pau
teach
whakaako(na), whakamōhio(tia)
teacher
kaiako, pouako
team
tīma
tears
roimata
tease
whakaeneene(tia), whakatoi(tia)
technique
āhua o te mahi
technologist
kaihangarau
technology
hangarau
telegram
waea, waea(tia)
telephone
waea(tia)
telephonist
kaiwhakahoki waea
television
pouaka-whakaata, tīwī
tell
kī(ia), whakaatu(ria), kōrero(tia)
temperature
mahana
template
tauira
temple
rae
ten
tekau
tenth
tekau
terminal
pito
text
kupu
than
i
that
te...nā, tēnā, tērā, te...rā, taua
that's
heoi
the
te, ngā, ō, tā, tō
their
rātau, rātou, rāua
them
rātou, rāua
themselves
tonu, anō
then
kātahi, reira
there
konā, ira, nā, arā, reira, anā
therefore
nō reira
thesaurus
punakupu
these
ēnei
they
rātou, rāua
they're
kia rātou, kia rāua
thick
mātotoru
thief
tāhae, whānako
thigh
kūhā
thin
tūpuhi
thing
mea, kiko, rawa, meatia
think
mea(tia), whakaaro(tia)
third
tuatoru
thirsty
hiainu
this
te...nei, tēnei
those
ā, ēnā, aua
though
ahakoa
thought
whakaaro(tia)
thousand
mano
three
toru
through
ma roto, ma, mutu, na
throw
maka
thunder
whatitiri
Thursday
Tāite, Ratai
ticket
tīkiti
tide
tai
tie
here
timber
rākau
time
wā, tāima
timetable
wātaka
tin
tini
tired
ngenge
tiresome
hōhā
to
hei, kia, ki
today
ākuanei, i tēnei rā
toe
matimati
together
tahi
told
kōrero(tia), kī(ia), whakaatu(ria)
tolerance
manawa nui
tomorrow
āpōpō
too
anō, hoki
took
tango(hia)
tool
pūmanawa āwhina, taputapu
top
runga
topic
kaupapa
torn
pakaru
touch
pāngia
toward
ki, mai
towel
tauera
town
tāone
trade
hokona
train
tereina, whakangungu
trample
takahi
transfer
whakawhiti
transform
whakaumu(tia)
transitive
whaihono
translate
whakapākehā(tia), whakamāori(tia)
translator
kaiwhiringa reo
transmitter
pou pāho, tukupāho
transparency
pūataata
trash
para
treasure
taonga
treasurer
kaitiaki putea
treaty
tiriti
tree
rākau, tī, kōwhai
triangle
tapatoru
triple
tōtoru
tripod
waetoru
trolley
wākena
trouble
raru, raruraru
true
pono
trunk
tinana
try
whakamātau(ria), whakakaha, tarai, whakawā(tia)
Tuesday
Tūrei, Ratu
turn
huri(hia)
tutor
kaiwhakaako
twist
whiri
two
rua
type
momo, tū
typewriter
pūrere patopato
typist
kaipatotuhi