Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
o'clock
karaka
oar
hoe
obedient
ngāwari
obey
rongo
object
pūnga
obtain
whiwhi, riro
ocean
moana
October
Oketopa, Whiringa-ā-nuku
of
a, ā, nō, o, ō, nā
off
unu
offensive
weriweri
office
tari
officer
āpiha
official
kātipa
often
rite tonu, auau
oh
auē
oil
hinu
old
tawhito, kuia, koro, koroua, koroheke
older
tuakana
on
kei, ā
once
i mua, ana, kotahi
one
kotahi, tahi
only
anake, heoti
open
huaki(na), tuwhera, whakapuare(tia)
opinion
whakaaro(tia)
opportunity
whakarite, whakaritea
optical
whatu
or
rānei
orange
karaka, ārani
order
whakahau, ōta, tikanga, āhua, kāhui
ordinary
Māori
organise
whakarite(a), whakahaere(tia)
other
ētahi, tāwāhi
our
o, a
out
waho
outline
hua
over
runga
overcome
raupatu(tia), pārure(tia)
overview
tirohanga whānui
own
tupu