Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
name
ingoa, whakaingoa(tia)
national
ā-iwi
native
Māori
near
tata
neck
kakī, hei
need
pīrangi(tia)
needle
ngira
negative
whakakāhore
nerve
io
net
mātiratira
network
hononga
never
kore rawa, kia kauā rawa
new
hou, hōu
news
kōrero
newscaster
kaipānui
newspaper
nūpepa
next
muri atu, kō atu, muri iho
night
nil
kore
nimble
kakama
nine
iwa
no
kāo, kāhore, kāre
noble
rangatira
noise
turituri, hoihoi
no more
heoti
normal
tonu
north
muri, whakararo
not
kāhore, kāore, kore
notebook
pukatuhi
nothing
kaore he aha, kore
nought
kore
noun
kupu ingoa
November
Nōema, Whiringa-ā-rangi
now
ināianei
nuisance
hōhā
number
whika, nama
numeral
tātai, tau tatau
numerous
rahi
nurse
nēhi, whakatapuhi(tia)