Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/22

Click to flip

22 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
caracteristicile dezvoltarii psihice :
care...,
cite
4
1. ascendenta-curs spiralat
2. concret si personal ( caracter)
3. sistemic
4. stadial
ne_liniara,
ne_uniforma
curs spiralat
ascendenta in forma spirala
Tendinta ascendenta a dezvoltarii e data de ..

( caracteristica 1. a dezvoltarii psihice)
succesiunea
salturilor calitative
Functie de a,b si c dezvoltarea psihica e
diferita de la un individ la altul
( caracteristica 2 personala si concreta
a-ereditatii(echipament inclusiv influentele intrauterine)
b-medii traversate
c-evenimente si experiente strict personale
a- stres,traumatisme,boli infectioase,noxe,oboseala
b-medii familiale,scolare,sociale,culturale
c-interventia evenimente si experiente strict personale
Desi dezvoltarea psihica e guvernata de legi generale
ea difera de al individ la altul fctie de a,b,c
dezvoltarea psihica desi e guvernata de legi ..
ea ..de la un individ la altul (fctie de niste fact)
deci este ...
legi generale
difera

personala si concreta
psihismul uman
se manifesta ca un ..

caracter 3
dezvoltarii psihice
sistem global


caracter sistemic al dezvoltarii psihice
salturile calitative sint intersectate de...
3 etape
liniare acumulari cantitative doar( obligatorii)
stagnare relativa( circumstantiale
criza ( accidentale uneori regres)
psihismul uman( sistem global) este ..,..permanente intre ......

desi fiecare proces psihic are.....,
rezultatul interactiunii permanente
componentele( toate)

functii specifice
aparitia unei insusiri( substrcturi) psihice
modifica ..ce?

caracter . sistemic
organizarea veche

caracter sistemic (psihismul sistem global interactiune componente)
sistemicitatea dezvoltarii explica de ce ..
o aceeasi achizitie
nu produce efecte identice

ea interactioneaza se combina cu tot ceo precede)
sistemicitatea dezvoltarii explica de ce o achizitie (insusire) noua aparuta la mai multi copii nu produce efecte identice .
Ea se ...,cu tot ce o ..
combina( interactioneaza)

o precede
tendinta ascendenta a dzvoltarii este o tendinta de..
adica se manifesta in.....
si nu ..
pt ca
salturile calitative sint intersectate de etapele 3
ansamblu

linii mari si nu
pas cu pas
echivaleaza
saltul calitativ cu ..
debutul nou stadiu

( necesare acumularii calitative ,achizitii)
stadialitatea se manifesta
in dezvoltarea ...
tuturor componentelor S.P
Sistem Psihic
Salturile calitative
se inregistreaza pe baza ...
acumulari cantitative

(procese,fctii psihice)
in sfera
stadiul este o ..

e un interval delimitat de timp
structura dinamica (disting)
cu 3 momente:
-pre_paratorie
-cristalizare
-consolidare
dezvoltarea psihica nu este o.......
la etape calitativ superioare
ci sint necesare ..
trecere in_sesizabila


acumulari cantitive
fctii si proc.psihice
pe baza acumularilor cantitative e inregistreaza ..
salturile calitative
diversi autori au elaborat psihologii ale dezvoltatii axate predilect pe .....al
anumitor structuri psihice
cum ar fi :
Piaget -evolutia stadiala a ..
Maslow-evolutia stadiala a..
Skinner-evolutia stadiala a
progresul stadial

inteligentei (operatiilor mintale)
-motivatiei
-invatarii
Saltul calitativ echivaleaza cu debutul unui nou stadiu
de-a lungul caruia noile achizitii se vor :
-
-
-


pregatindu-se concomitent viitoarea ....
din cadrul stadiului urmator
exersa
amplifica
maturizaRe_structurare calitativa
Piaget considera ca
fiecare stadiu de dezvoltare pp :
o ... completa a psihismului
re_organizare completa
Noile achizitii caracteristice unui stadiu determina ..... tuturor achizitiilor pina la el
re_organizarea achiziilor toate
dupa diferente in dezvoltarea psihica exista copii cu dezvoltare :
-
-
-
criteriul e
viteza de instalare
(manifestareoptima) a structurilor psihice limbaj,fctii semiotice,atentie voluntara
la termen
avans in dezv
intirziere