Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/30

Click to flip

30 Cards in this Set

 • Front
 • Back
geehrt
tisztelt
daher
ezért, emiatt
nun
most
übrigens
egyébként
r Einbrecher,-
betörö
r Fall,ä-e
eset
s Lied,er
dal
aussteigen
kiszáll
verschwinden
eltünik
plötzlich
hirtelen
s Nachthemd,en
hálóing
r Handschuh,e
kesztyü
r Aufenthalt,e
tartózkodás
r Dieb,e
tolvaj
eng
szük
zeigen
mutat
überhaupt
egyáltalán
e Umfrage,n
közvélemény kutatás
bald
majd
wichtig
fontos
empfehlen
ajánl
bemerken
észrevesz
e Krawatte,n
nyakkendö
gesund
egészséges
rücken
mozdít, ráz
drehen
filmet forgat
verzweifelt
kétségbeesett
umtauschen
kicserél
drüben
odaát
nacheinander
egymás után