Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
başkent
столица
genel; ortak; karşılıklı; halka açık
общий
öğrenim görmek
учиться
öğrenci yurdu
общежитие
konuşarak okuyarak.. Öğrenmek
заниматься
doğmak
родиться
..da olmak (be located at ..)
находиться
adında olmak (canlı/cansız farketmez)
называться
şirket
компания
ayakta durmak
стоять
gül
роза
yatılı durmak
лежать
asılı durmak
висеть
askı
вешалка
çekmece
ящик
klasör
папка
raf
полка
komodin
тумбочка
cep
карман
ceket
куртка
oturmak
сидеть
orman
лес
bahçe
сад
deniz kıyısı, plaj
берег
(I) yer (II) cinsiyet
пол
köşe
угол
kenar
край
buzdolabı
холодильник
konuşmak, sohbet etmek
разговаривать
düzenli
порядок
dağınıklık, düzensizlik
беспорядок