Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
CENTRALEN - DANDERYDS SJUKHUS
Vasagatan - Sveavägen - Roslagsvägem - E18 Norrtäljevägen
SÖDERSJUKHUSET - DANDERYDS SJUKHUS
Sjukhusbacken - Ringvägen - Hornsgatan - Centralbron - Regeringsgatan - Norrtäljevägen
HORNSTULL - BROMMA FLYGPLATS
Långholmsgatan - Drottningholmsvägen - Flygplatsinfarten
SILJALINE - NORRTÄLJE
Värtahamnen - Björnnäsvägen - Norrtäljevägen
DJURGÅRDEN - NORRTULL
Djurgården - Strandvägen - Norrtull
CENTRALEN - LIDINGÖ
Klarabergsgatan - Sturegatan - Lidingöbron
VIKINGTERMINALEN - SÖDERTÄLJE
Tegelviksplan - Liljeholmsbron - E20 Södertäljevägen
DANVIKSTULL - NORRTULL
Folkungagatan - Centralbron - Sveavägen
SÖDERSJUKHUSET - ST:GÖRANS SJUKHUS
Sjukhusbacken - Hornsgatan - St:görans gatan
CENTRALEN - STOCKHOLMSMÄSSAN
Vasagatan - Centralbron - Huddingevägen
HORNSTULL - NACKA
Långholmsgatan - Danvikstull - Nacka
SKANSTULL - TYRESÖ
Skanstullsbron - Nynäsvägen - Tyresövägen