Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/160

Click to flip

160 Cards in this Set

 • Front
 • Back
store bededag
(Danish public holiday falling on the fourth Friday after Easter)
Grundlovsdag
(The Danish Constitution Day)
eftermiddag (en)
afternoon
eftermiddag (en)
afternoon
bl.a. (blandt andet)
among other things
æbler
æble (et) apples
æbler
æble (et) apples
april
April
kommer til middag
at komme (vb) are coming for dinner
Kristi himmelfart
Ascension Day
ved juletid
at Christmas time
senest
at the latest
august
August
bønner
bønne (en) beans
oksekød (et)
beef
før
before
blå
blue
2. juledag
Boxing Day
gulerødder
gulerod (en) carrots
chokolade (en)
chocolate
jul (en)
Christmas
Juledag
Christmas Day
lukker
at lukke (vb) close
tøjbutikker
tøjbutik (en) clothes shops
kold
cold
påskeliljer
påskelilje (en) daffodils
dadler
daddel (en) dates
dankort
debit card
december
December
lækkert
delicious
sagtens nå at lave mad
easily do the dinner
påske (en)
Easter
2.påskedag
Easter Monday
påskedag
Easter Sunday
æg
æg (et) eggs
aften (en)
evening
februar
February
fisk (en)
fish
mel (et)
flour
frisk
fresh
fredag
Friday
frugt (en)
fruit
hvidløg (et)
garlic
langfredag
Good Friday
vindruer
vindrue (en) grapes
grøn
green
værsgo
here you are
skærtorsdag
Holy Thursday (Maundy Thursday)
hyacinter
hyacint (en) hyacinths
is (en)
ice cream
har travlt
at have (vb) is busy
januar
January
journalist (en)
journalist
juli
July
juni
June
stormagasiner
stormagasin (et) large department stores
lang
long
dejlig
lovely
frokost (en)
lunch
marts
March
Maria tjekker
at tjekke (vb) Maria checks
maj
May
mobiltelefon (en)
mobile
mandag
Monday
mandag
Monday
måneder
måned (en) months
morgen (en)
morning (early)
formiddag (en)
morning (late)
nytårsdag
New Years Day
nat (en)
night
middag (en)
noon
normale åbningstider
normal opening hours
november
November
oktober
October
selvfølgelig
of course
olivenolie (en)
olive oil
løg
løg (et) onions
åbner
at åbne (vb) open
appelsiner
appelsin (en) oranges
papir (et)
paper
persille (en)
parsley
pasta (en)
pasta
betaler
at betale (vb) pays
pærer
pære (en) pears
kuglepen (en)
pen
kartofler
kartoffel (en) potatoes
hurtigt
quickly
hindbær
hindbær (et) raspberries
parat
ready
religiøse
religious
ris (en)
rice
lørdag
Saturday
september
September
hun spørger
at spørge (vb) she asks
hun køber
at købe (vb) she buys
finder hun
at finde (vb) she finds
skobutikker
skobutik (en) shoe shops
medarbejder (en)
shop assistant
på indkøb
shopping
sæbe (en)
soap
udsolgt
sold out
undskyld
sorry
forår (et)
spring
forårsblomster
forårsblomst (en) spring flowers
jordbær
jordbær (et) strawberries
sukker (et)
sugar
sommer (en)
summer
sommerdag (en)
summers’ day
søndag
Sunday
søndag og helligdage
Sunday and Bank holidays
telefonbutikker
telefonbutik (en) telephone shops
tak for hjælpen
thanks for your help
det lyder
at lyde (vb) that sounds
så bliver det
that will be
bageren
bager (en) the baker
banken
bank (en) the bank
bussen
bus (en) the bus
datoerne
dato (en) the dates
middagen
middag (en) the dinner
varerne
vare (en) the groceries
kiosken
kiosk (en) the kiosk
parken
park (en) the park
posthuset
posthus (et) the post office
bonen
bon (en) the receipt
årstiderne
årstid (en) the seasons
butikken
butik (en) the shop
solen
sol (en) the sun
solen skinner
at skinne the sun is shining
supermarkedet
supermarked (et) the supermarket
kassen
kasse (en) the till
klokken er
at være (vb) the time is
de dufter
at dufte (vb) they smell
torsdag
Thursday
tid
time
dagens tidspunkter
tidspunkt (et) time of day
at ringe
to call
at cykle
to cycle
at spise
to eat
at have
to have
at læse
to read
at sende
to send
at tage
to take
et rejse
to travel
at besøge
to visit
tirsdag
Tuesday
desværre (adv)
unfortunately
på beløbet
up to the same amount
grønsager
grønsag (en) vegetables
vaskepulver (et)
washingpowder
opvaskemiddel
washingup liquid
onsdag
Wednesday
hverdage
hverdag (en) weekdays
weekend (en)
weekend
hvad de mangler
at mangle (vb) what they need
Pinsedag
Whit Sunday
pinse (en)
Whitsun
vinter (en)
winter
vil du være sød at ..
would you please..
ja det gør jeg
at gøre (vb) yes I do
det var så lidt
you’re welcome