Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/242

Click to flip

242 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvem
Who
Hvad
What
Hvor
Where
Hvornår
When
Hvorfor
Why
Hvordan
How
Hvor gammel
How old
Hvor mange
How many
Hvad siger du?
What did you say?
Jeg har et spørsmal.
I have a question.
Hvad betydar "kunst"?
What does "kunst" mean?
Hvordan siger man "to sleep" på dansk?
How do you say "to sleep" in Danish?
Hvordan udtaler man "studerende"?
How do you pronounce "studerende"?
Sig det lige igen!
Say that again! (please)
Det forstår jeg ikke.
I don't know
Jeg forstår ikke hvad du siger.
I don't understand what you're saying.
Vil du skrive det på tavlen?
Will you write that on the board?
Undskyld jeg kommer for sent.
Sorry I'm late.
Vil du oversætte?
Will you translate?
Vil du fortsætte?
Will you continue?
Vil du gentage det?
Will you repeat that?
Hvad side står det på?
What page is it on?
Hvad hedder du?
What is your name?
Jeg hedder
My name is
Hvor kommer du fra?
Where do you come from?
Jeg kommer fra USA
I come from the USA
Hvad studerer/læser du?
What do you study/read?
Jeg studerer medicin/polotik/økonomi/arkitektur
I study medicine/politics/economics/architecture
Hvor bor du I Danmark?
Where do you live in Denmark?
Jeg bor I Hvidovre på kollegium
I live in Hvidovre in a kollegium
med en dansk room mate
with a Danish roommate
hos en dansk familie
with a host family
Hvordan kommer du til DIS?
How do you come to DIS?
Jeg cykler
I bike
Jeg går
I walk
Jeg tager toget/bussen/metroen
I take the S-tog/bus/metro
Jeg kører bil
I drive
bil
car
Hvor gammel er du?
How old are you?
Jeg er 20 år
I am 20 years old.
Hvornår har du fødselsdag?
When is your birthday?
januar
January
februar
February
marts
March
april
April
maj
May
juni
June
juli
July
august
August
september
September
oktober
October
november
November
december
December
Hvordan går det?
How goes it?
Fint/godt, hvad med dig?
Fine/good, how about you? (what with you?)
Også godt
Also good
Hvad skal/vil du have?
What will you have?
Jeg vil genre have/Jeg skal have
I will have
en kop kaffe
a cup of coffee
en kop te
a cup of tea
en cola
a soda
et vand
a water
en is
an ice cream
en kage
a cake
et glas juice
a glass of juice
et glas rødvin
a glass of red wine
et glas hvidvin
a glass of white wine
en øl
a beer
en lille (kaffe)latte
a small latte
en stor (kaffe) latte
a large latte
en vegetar sanwich
a vegetable sandwich
en sandwich med kylling
a sandwich with chicken
skinke og ost
ham and cheese
kalkun
turkey
laks
lochs
Ja tak, noget andet?
Yes thanks, anything else?
Ja tak, jeg skal også have en øl
Yes thanks, I'll also have a beer
Nej tak
No thanks
Kan jeg hjælpe?
Can I help you?
Vi ses!
We'll be seeing each other
i morgen
in the morning
i weekenden
in the weekend
på mandag
on Monday
tirsdag
Tuesday
onsdag
Wednesday
torsdag
Thursday
fredag
Friday
lørdag
Saturday
søndag
Sunday
Taler du Dansk?
Do you speak Danish?
Jeg taler ikke Dansk
I don't speak Danish
Taler hun Dansk?
Does she speak Danish?
Jeg
I (Subject)
du
you (Subject)
han/hun
he/she (Subject)
den/det
it (Subject)
vi
we (Subject)
I (capitalized)
you plural (Subject)
de
they (Subject)
i
in
mig
me (Object)
dig
you (Object)
ham
him (Object)
hende
her (Object)
den/det
it (Object)
os
us (Object)
jer
you plural (Object)
dem
them (Object)
nul
zero
en/et
1
to
2
tre
3
fire
4
fem
5
seks
6
syv
7
otte
8
ni
9
ti
10
elleve
11
tolv
12
tretten
13
fjorten
14
femten
15
seksten
16
sytten
17
atten
18
nitten
19
tyve
20
enogtyve
21
toogtyve
22
treogtyve
23
fireogtyve
24
femogtyve
25
seksogtyve
26
syvogtyve
27
otteogtyve
28
niogtyve
29
tredive
30
fyrre
40
halvtreds
50
tres
60
halvfjers
70
firs
80
havfems
90
et hundred
100
rød
red
blå
blue
gul
yellow
brun
brown
sort
black
hvid
white
grøn
green
orange
orange
grå
grey
mørkerød
dark red
lyserød
light red
pink
pink
unskyld
excuse me
Farvel
Farewell
en lille kaffe latte
a small café latte
en stor smoothie
a large smoothie
et glas hvidvin
a glass of white wine
et glas rødvin
a glass of red wine
Kan jeg hjælpe?
Can I help you?
Nej tak, jeg kigger bare
No thanks, I'm just looking
Unskyld, må jeg komme forbi?
Excuse me, may I get through?
Selvfølgelig
Of course
Unskyld, jeg skal af her…
Excuse me, I'm getting off here
Unskyld, må jeg komme forbi?
Excuse me, can I pass by you?
læker/lækre
delicious (single/plural)
spise
eat
disken
the counter
noget
something
sulten
hungry
vil hellere
will rather
det bliver
it will be/it sums up to
beløbet
the amount
get/have
snakker
talk/chat
værsgod
be so kind/here you are
godt nok fyldt
certainly a crowded place
højt
loud
mon ikke
it certainly is
ligger
lies
lige I nærheden
just around the corner
tror
I think, assume, believe
sød
sweet/nice
Hvad koster det?
How much is it? (What costs it?)
Jeg vil gerne betale
I would like to pay
kort
credit card
Skal vi/du spise/drikke den her?
Would you like to drink/eat it here?
Eller tage den med?
Or take it with you?
Vil du have kvitteringen/bonen?
Do you want the reciept?
og
and
med
with
men
but
eller
or
også
also
fordi
because
Jeg elsker (at)…
I love (to)…
Jeg kan godt lide (at)…
I (can well) like (to)…
Jeg kan igge lide (at)…
I don't like (to)…
Jeg hadder (to)…
I hate (to)…
Jeg slapper af om eftermiddagen
I relax in the afternoon
Jeg spiller computerspil om aftenen
I play computer games at night
Jeg studerer dansk i weekenden
I study Danish on the weekend
spiller kort
play cards
laver hjemmearbejde
do homework
lage
doctor
lærer
teacher
arkitekt
architect
advocat
lawyer
politiker
politician
præsident
president
psykolog
psycologist
direktør
director
pædagog
pedagogue
dronning
queen
rig
rich
lykkelig
happy
bo
stay/live
spise
to eat
drikke
to drink
tage til
go to
to walk/go
tage
to take
se
to see
lyst, have lyst til
to feel like
betale
to pay
slappe
relax
en fest
a party
feste
to party
god
good
hyggelig
cozy
hurtig
fast
ville
will
skulle
shall
skulle/måtte
must
kan
can
may
blev
became