Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/23

Click to flip

23 Cards in this Set

 • Front
 • Back
( prin ce)cum se consolideaza reactiile circulare(dupa 8(10)luni ?
prin..
exersare
inteligenta
ce se naste la sf 'sugar' are caracter...
limitat
in substadiul 4 schemele de actiune incep treptat sa se..
nu doar sa se ... ca pina acum
combine

repete
pina acum schmele de actiune doar se repetau
scheme de ...
actiune
ce reprezinta achizitia esentiala a sub_stadiului 4?


(combinarea schemelor)
pctul in care
se naste inteligenta
(combinarea schemelor)
exemple de
scheme de actiune
schema apucarii
schema tragerii
( schmea suptului -inascuta reflex ne_conditionat)
scopul pt care
schemele de actiune incep treptat sa se combine
nu doar sa se repete
sau
In ce scop sugarul mare( subst IV)COMBINA schemele ?
adapta situatii mai complexe
achizitia esentiala dupa 8(10) luni - combinarea schemelor(sub_st circulare consolidate) reprezinta
pctul in care se naste inteligenta pentru ca presupune ...
pp ajustarea mijloace la scopuri
combinarea schemelor
se face dupa ...
si nu dupa
reusita lor practica

NU dupa un
sistem de norme interioare(gindite)
cine constituie
inceputul cunoasteriiasimilarea
asimilarea Re_cognitiva
asimilarea re_cognitiva
reprezinta o..(ce)
conduita noua
cui se adauga asimilarea re_cognitiva ?(noua conduita)

conduitei vechi care ..
conduitei suptului
asimilarile re-cognitiva nu sint doar ..
ci sint .... adica
fapte fiziologice

fapte psihologice -elemente de invatare
(0-1 luna,sugar mic-substadiul reflex)
inteligenta si cu ea ..
incepe cu organizarea....
viata psihica

organizarea unor noi conduite
sub_stadiile
aparitiei conduitelor inteligente
cite care ..
4
reflexului 0-1 luna
reactii circulare primare 1-3
react. circ secundare 4-8 (10)
r.circ.sec. consolidate dupa 8( 10)luni
ce fel de caracteristici au
react circulare consolidate si cite ?
NOI caracteristici
3
cele 3 caracteristici noi ale consolidatelor( sub_st.reactii circulare consolidate dupa 8 luni)
'concepte practice' devin un f
acomodarea la sit noi -realiz
relatie tip cantitativ actiune-efect (adecvare la scopuri )
exempl pt
caracteristica 3a consolidatelor
adecvarea la scop adica
stabilirea relatie tip cantitativ intre ACTIUNE-efect
(gasirea celei mai adecvate
scheme de actiune devine atit de ...
scutura jucaria mai tare
suna mai tare


nuantata
caracteristica 2a a consolidatelor adica:
ACOMODAREA la situatiile noi se ealizaeaza intr-o ..
maniera absolut caracteristica
Desi fiecare schema permite o actiune cu ...........
copilul intelege ca aceste ..
pot fi ......

sub_stadiul consolidatelor,combina scheme
efecte distincte

efecte
legate unele de altele
combinarea schemelor de actiune pp ....
adica ......
pe baza .....
coordonarea schemelor

utilizarea schemelor impreuna
sesizarii unor inter_relatii intre scheme
asimilarea initial simpla
se complica si apar .....ale ei :..care
2 forme distincte ale asimilarii
generalizata si re_cognitiva
reactia circulara primara e
un ....
circuit
dobindit si repetat

( repeta supt pt rezultate noi
nue o conduita intelig propriuzis)