• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/93

Click to flip

93 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to obey
å adlyde
adlyder
adlød
har adlydt
to ride a toboggan
å ake
aker
akte
har akt
to recommend
å anbefale
anbefaler
anbefalte
har anbefalt
to work
å arbeide
arbeider
arbeidet
har arbeidet
to arrest
å arrestere
arresterer
arresterte
har arrestert
finish off, terminate
å avslutte
avslutter
avslutte
har avslutt
to interrupt, break off
å avbryte
avbryter
avbrøt
har avbrutt
to disarm
å avvæpne
avvæpner
avvæpnet
har avvæpnet
to bath, swim
å bade
bader
badet
har badet
to bake
å bake
baker
bakte
har bakt
to beat, knock (on door)
å banke
banker
banket
har banket
to shave
å barbere
barbarer
barberte
har barbert
to prey, ask for
å be
ber
ba (om)
har bedt (om)
to cheat, swindle
å bedra
bedrar
bedro
har bedratt
to limit, confine
å begrense
begrenser
begrenset
har begrenset
to grasp, understand
å begripe
begriper
begrep
har begrepet
to state the reasons
å begrunne
begrunner
begrunnet
har begrunnet
to begin
å begynne
begynner
begynte
har begynt
to master
å beherske
behersker
behersket
har behersket
to graze
å beite
beiter
beitet
har beitet
to apologize, say sorry (b*)
å beklage
beklager
beklaget
har beklaget
to confirm, verify
å bekrefte
bekrekter
bekrektet
har bekreftet
to worry
å bekymre
bekymrer
bekymret
har bekymret
to defeat (b*)
å beseire
beseirer
beseiret
har beseiret
to decide
å bestemme
bestemmer
bestemte
har bestemt
to order, book , reserve
å bestille
bestiller
bestilte
har bestilt
to pass (exam), consist of, exist, last
å bestå
består
besto
har bestått
answer, reply to (letter, question etc)
å besvare
besvarer
besvarte
har besvart
To visit
besøke
besøker
besøkte
har besøkt
to pay
å betale
betaler
betalte
har betalt
to blow (wind)
å blåse
blåser
blåste
har blåst
to mean (it means that ...)
å bey
betyr
betydde
har betydd
to tie, bind
å binde
binder
bandt
har bundet
to bite
bite
biter
bet
har bitt
to bleach
å bleke
bleker
blekte
har blekte
to remain, become
å bli
blir
ble
har blitt
to bluff
å bløffe om
bløffer om
bløffet om
har bløffet om
to dwell, live
å bo
bor
bodde
har bodd
to break, snap
å brekke
brekker
brakk
har brukket
to burn
å brene
brener
brente
har brent
to bring
å bringe
bringer
brakte
har brakt
break, bust, snap
å briste
brister
brast
har bristet
to use
å bruke
bruker
brukte
har brukt
to break (relationship etc.)
å bryte
bryter
brøt
har brutt
should, ought
å burde
bør
burde
har burdet
to offer
å by
byr
bød bydde
har budt bydd
to build
å bygge
bygger
bygde
har bygd
to exchange, change something
å bytte
bytter
byttet
har byttet
to carry, bear
å bære
bærer
bar
har båret
to undulate
å bølge
bølger
bølget
har bølget
to bend, bow, conjugate
å bøye
bøyer
bøyde
har bøyd
to danse
å danse
danser
danset
har danset
to set the table
å dekke
dekker
dekket
har dekket
to divide, share
å dele
deler
delte
har delt
to demonstrate
å demonstrere
demonstrerer
demonstrerte
har demonstrert
to compose, write
å dikte
dikter
diktet
har diktet
to drag, travel
å dra
drar
dro
har dratt
to kill
å drepe
dreper
drepte
har drept
to drink
å drikke
drikker
drakk
har drukket
to venture, dare
å driste
drister
dristet
har dristet
to operate, run
å drive
driver
drev
har drevet
to dream
å drømme
drømmer
drømte
har drømt
to shower
å dusje
dusjer
dusjet
har dusjet
to die

dør
dode
har dødd
to own
å eie
eier
eide
har eid
to love
å elske
elsker
elsket
har elsket
to end, finish, close
å ende
ender
endte
har endt
to experience (e*)
å erfare
erfarer
erfarte
har erfart
to eat (e*)
å ete
eter
åt
har ett
to evacuate
å evakuere
evakuerer
evakuerte
har evakuert
to fall
å falle
faller
falt
har falt
to go, proceed, travel (f*)
å fare
farer
for
har fart
to celebrate
å feire
feirer
feiret
har feiret
to find
å finne
finner¨
fant
har funnet
to be found
å finnes
finnes
fantes
har funnes
to remove
å fjerne
fjerner
fjernet
har fjernet
to fly
å fly
flyr
fløy
har fløyet
to flee, escape
å flykte
flykter
flyktet
har flyktet
to move (house etc)
å flytte
flytter
flyttet
har flyttet
to change, to change your mind
å forandre
forandrer
forandret
har forandret
å forandre mening
to improve
å forbedre
forbedrer
forbedret
har forbedret
to prepare
å forberede
forbereder
forberedte
har forberedt
to happen, take place (f*)
å foregå
foregår
foregikk
har foregått

hva er der som foregår her
what's taking place here

møtet foregår på rådhuset
the meeting is taking place at the town hall
to become obsolete
å foreldes
foreldes
foreldet
har blitt foreldet
to submit, present
å forelegge
forelegger
forela
har forelagt
to lecture
å forelese
foreleser
foreleste
har forlest
to propose, suggest
å foreslå
foreslår
foreslo
har foreslått
to prefer
å foretrekke
foretrekker
foretrakk
har foretrukket
to persue, persecute
å forfølge
forfølger
forfulgte
har forfulgt
to leave
å forlate
forlater
forlot
har forlatt
to lengthen, extend
å forlenge
forlenger
forlenget
har forlenget
to reconcile
å forsone
forsoner
forsonet
har forsonet
to disturb
å forstyrre
forstyrrer
forstyrret
har forstyrret