Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/193

Click to flip

193 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(en) plads
place
(en) regering
government
(en) ting
thing
(en) måned
month
(en)kommune
community / township
(en) time
hour
(et) hus
house
(et) foto
photo
(en) bil
car
(et) øje
eye
(et) ord
word
(en) bog
book
(en) hånd
hand
(en) herre
Mr. / Lord
(et) område
area
(en) mor
mother
vand (et)
water
(en) familie
family
(et) spørgsmål
question
(en) pige
girl
(en) aften
evening
(en) række
row / series
(en) fader
father
(et) billede
picture
(et) løb
course / run
(en) tilfælde
case
(et) politi
police
(en) historie
history / story
(en) gud / Gud
god / God
(en) film
movie
(en) tale
speech
(en) ret
right / justice / food dish
(et) nummer
number
(et) parti
party (political)
(en) forbindelse
connection
(en)jord
earth / soil
Ole
Male name
Europa
Europe
(et) teater
theater
(en) fremtid
future
(et) svar
answer
(en) masse
mass / group
(en) kilometer
kilometer
(et) hovede
head / main
(en) lejlighed
opportunity / apartment
(en) politiker
politician
(et) kilo(gram)
kilogram
(en) pris
price / prize
(en) interesse
interest
(et) socialdemokrati
social democracy
(en) virkelighed
reality
(en) mad
food
Per / per
male name / per
Århus
city name
(en) krop
body
Niels
male name
(et) tidspunkt
point in time
(et) år
year
(en) dag
day
(en) skole
school
(en) hjælp
help
(en) krone/kr
monetary unit
(en) tid
time (general)
(et) råd
council / advice
(et) nej
no
(en) direktør
director
(en) gang
time (occurrence)
Danmark
Denmark
(en) mand
man
(et) barn
child
(et) land
land / country
(et) sted
place
(et) menneske
human being
(en) side
side / page
(en) del
part / portion
(et) liv Liv
life / female name
(et) eksempel
example
København
Copenhagen
(en) verden
world
(et) folk
folk / people
(et) problem
problem
(en) vej
way / road
(en) sag
matter / case
(en) kvinde
woman
(en) kamp
battle
(en) gruppe
group
(en) udvikling
development
(et) forslag
suggestion
(et) stykke
piece / bit
(et) medlem
member
(en) virksomhed
activity / business
(en) form
form
(en) situation
situation
(en) dansker
Dane
(et) navn
name
(en) million
million
(en) uge
week
(et) arbejde
work
(en) måde
manner / mode
(et) par
couple
(plural) penge
money
(et) bord
table
(en) stemme
voice / vote
(en) rolle
role
(et) forhold
relationship
(en) mulighed
possibility
(en) procent
percent
(en) grund
basis / ground
(en) by
city / town
(en) slags
kind / sort
(en) person
person
(en) brug
use
(et) resultat
result
(en) lov
law
(et) tilfælde
case / chance
(et) minut
minute
(en) regel
rule
(et) øjeblik
instant (‘eye blink’)
(en) formand
chair(person)
(et) møde
meeting
Folketing
Danish Parliament
(en) ide
idea
(en) opgave
task / exercise
(en) søn
son
(en) ven
friend
(et) krav
demand / requirement
(en) musik
music
forældre
parents
(et) samarbejde
cooperation
(en) læge
doctor
(en) morgen
morning
(en) plan
plan / level
(en) nat
night
(en) stat
state
(en) leder
leader
(et) lys
light
Poul
Male name (Paul)
(en) krig
war
(et) samfund
society
(et) mål
goal
(en) dreng
boy
Jens
male name
(en) befolkning
population
(en)mening
opinion
(et)forsøg
attempt
(en) dør
door
Henrik
male name
(en) søndag
Sunday
(et) antal
number / quantity
(en) klasse
class
(en) forfatter
author
(et) valg
choice / election
(en) rest
remaining
Søren
Male name
(et) dyr
animal
(et) udtryk
expression
(en) kærlighed
love / affection
(en) grænse
border
(en) periode
period of time
(et) hensyn
regard
(en) undersøgelse
examination
(en) elev
pupil
(et) ben
bone / leg
(en) oplysning
information
(en) centimeter
centimeter
han
he (pronoun)
(en) tur
tour / trip
(et) hold
team / group
(et) selskab
party / company
(et) behov
need
(en) behandling
treatment
(et) projekt
project
(en) aftale
agreement
(et) blad
magazine
(en) debat
debate
(en) lørdag
Saturday
(en) kone
wife
(en) økonomi
economy
(en) sommer
summer
gengæld
return / contribution
(et( stof
material
(en) magt
power
(en) kirke
church
Jan
male name
(en) tvivl
doubt
Tyskland
Germany
(en) lyst
desire
(en) meter
meter
(en) beslutning
decision
(et) program
program
(en) avis
newspaper
(en) magt
power
(en) grad
degree