Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/321

Click to flip

321 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kávé (coffee)
el café
kasztanyetta (castanet)
las castañuelas
gitár (guitar)
la guitarra
tengerpart
la playa
szombréró
el sombrero
dohány
el tabaco
paradicsom
el tomate
torreádor
torero, -a
bika
el toro
róka
el zorro
rumba
la rumba
flamenco
el flamenco
cha-cha-cha
el chachachá
puma
el puma
jaguár
el jaguar
ünnep
la fiesta
trombita
la trompeta
tangó
el tango
zongora
el piano
tortilla
la tortilla
kolbász
el chorizo
város
la ciudad
főváros
la capital
Hogy vagy?
Qué tal (llevas) ?
kitűnően
estupendamente
nap
el día
délután
la tarde
este
la noche
reggel
la mañana
akkor, aztán, majd (then)
entonces
jól, átlagos(an)
regular
1. később
2. hamarosan
3. (kötőszó) tehát, így
luego (de)
1. betű
2. kézírás
la letra
ország
el país
... hívnak.
Me llamo ...
Az én nevem ...
Mi nombre es ...
betűzni
deletrear

deletreo , deletreamos
deletreas , deletreáis
deletrea , deletrean
családnév
el apellido
tanulni
estudiar

estudio , estudiamos
estudias , estudiáis
estudia , estudian
dolgozni
trabajar

trabajo , trabajamos
trabajas , trabajáis
trabaja , trabajan
egyetem
la universidad
riporter
reportero, -a
magazin, folyóirat
la revista
iroda
la oficina
Riporter vagyok egy magazinnál.
Soy reportero para una revista.
1. beiratkozás (tanfolyam stb.)
2. bevonulás (katonának)
la inscripción
nyelv
el idioma
akar, kíván
desear

deseo , deseamos
deseas , deseáis
desea , desean
beszélni
hablar

hablo , hablamos
hablas , habláis
habla , hablan
csak
sólo
szentel, áldoz (időt vmre)
foglalkozik vmvel
dedicarse

me dedico , nos dedicamos
te dedicas , os dedicáis
se dedica , se dedican
Mi a foglalkozása?
A qué se dedica?
mérnök
ingeniero, -a
cég, vállalat
la empresa
multinacionális
multinacional
szabadság, szünet (szünidő)
las vacaciones
csinos
guapo, -a
is
también
tanuló
el / la estudiante
hanem
sino
Viszlát!
Hasta luego!
fiú
el chico
lány
la chica
iskola
la escuela
tanítani
enseñar

enseño , enseñamos
enseñas , enseñáis
enseña , enseñan
tanár
profesor, -ora
szimpatikus
simpático, -a
Nem vagyok túl jó nyelvekben.
Yo no soy muy bueno con los idiomas.
aggódik
preocuparse

me preocupo , nos preocupamos
te preocupas , os preocupáis
se preocupa , se preocupan
Ne aggódj.
No te preocupas.
új
nuevo, -a
Örvendek.
Mucho gusto.
sem
tampoco
Hová valósi vagy?
De dónde eres?
csoport
el grupo
de
pero
idegen nyelv
el idioma extranjero
idegen, külföldi
extranjero, -a
Beszélsz spanyolul?
Csak egy kicsit.
Hablas español?
Sólo un poco.
krokodil
el cocodrilo
pingvin
el pingüino
gólya (stork)
la cigüeña
szem
el ojo
élet
la vida
kertész
jardinero, -a
bemutatkozás
la introducción / la presentación
nagyon, túl
muy
1. akar
2. szeret
querer

quiero , queremos
quieres , queréis
quiere , quieren
cigaretta
el cigarrillo
1. (meg)ismer
2. találkozik
conocer

conozco , conocemos
conoces , conocéis
conoce , conocen
1. várni (vmre)
2. remél
esperar

espero , esperamos
esperas , esperáis
espera , esperan
1. megtalál
2. találkozik
encontrar

encuentro , encontramos
encuentras , encontráis
encuentra , encuentran
Szeretném bemutatni ..
Quisiera introducirle a ..
név
el nombre
megköszön
agradecer

agradezco , agradecemos
agradeces , agradecéis
agradece , agradecen
mi?, melyik?
qué?
hol?
dónde?
mennyi?
cuántos(s)? / cuánta(s)?
melyik?
cuál?
mikor?
cuándo?
tud, képes vmre
poder

puedo , podemos
puedes , podéis
puede , pueden
most
ahora
menni
ir

voy , vamos
vas , vais
va , van
bír, van neki ..
tener

tengo , tenemos
tienes , tenéis
tiene , tienen
Mennem kell.
Yo tengo que ir.
OK
vale
Találkozunk később.
Encontramos luego.
ki?
quién?
hogy(an)?, milyen?
cómo?
tulajdonság, jellemző
la característica
alacsony
bajo, -a
becsületes
honesto, -a
buta
tonto, -a
csúnya
feo, -a
érdekes
interesante
erős
fuerte
fiatal
el / la joven
igazságos
justo, -a
igazságtalan
injusto, -a
bueno, -a
kicsi
pequeño, -a
kíváncsi
curioso, -a
kövér
gordo, -a
lusta
perezoso, -a
nagy
grande
szerény
modesto, -a
sovány
flaco, -a
udvarias
cortés
szép
hermoso, -a
unalmas
aburrido, -a
vékony
delgado, -a
vidám
alegre
szomorú
triste
vagy
o
és
y
dizájn
el diseño
dizájner
diseñador, -ora
borító
la carátula
igazgató
director, -ora
kéz(fej)
la mano
fotó
la foto(grafía)
motorkerékpár
la moto(cicleta)
rádió
la radio
autó
el coche
macska
gato, -a
kutya
perro, -a
mén (ló)
el caballo
kanca
la yegua
tehén
la vaca
kakas
el gallo
tyúk
la gallina
kulcs
la llave
lepke
la mariposa
orr
la nariz
hal
el pez, los peces
villa
el tenedor
vonat
el tren
taxis
el/la taxista
modell
el/la modelo
színész
el actor
színésznő
la actriz
király
el rey
királynő
la reina
báró
el alcalde
báróné
la alcaldesa
férj
el marido
feleség; nő
la mujer
ember
el hombre
orvos
médico, -a
főnök
jefe, -a
nagybáty
el tío
nagynéni
la tía
nagypapa
el abuelo
nagymama
la abuela
tanuló
alumno, -a
1. osztály
2. kategória, csoport
la clase
szószedet
el vocabulario
lecke, tanóra
la lección
itt
aquí
úr
el señor
hölgy
la señora
kisasszony
la señorita
más
otro, -a
belépni
entrar

entro , entramos
entras , entráis
entra , entran
Jó napot!
Buenos días!
Jó napot! (du)
Buenas tardes!
Jó estét!
Buenas noches!
hölgyeim és uraim
señoras y señores
mond, beszél
decir

digo , decimos
dices , decís
dice , dicen
Ön, Önök
usted, ustedes
még
aún
gyár
la fábrica
beszélgetés, társalgás
la conversación
nyelvtan
la gramática
gyakorlat, feladat
el ejercicio
1. nem
2. fajta, típus
el género
költő
el/la poeta
ceruza
el lápiz, los lápices
kenyér
el pan
-ban, -ben; -on, -en, -ön
en
öregség
la vejez
apu
el papá
kiejteni (szót)
pronunciar

pronuncio , pronunciamos
pronuncias , pronunciáis
pronuncia , pronuncian
létezik
existir

existo , existimos
existes , existís
existe , existen
jel
el signo
ábécé
a - a
b - be
c -ce
ch - che
d - de
e - e
f -efe
g - ge
h - hache
i -i
j - jota
k - ka
l - ele
ll -elle
m - eme
n - ene
ñ - eñe
o - o
p - p
q - ku
r - ere
s - ese
t - te
u - u
v - uve
w - uve doble
x - equis
y - i griega
z - zeta
1. nemes(i származású)
2. nagylelkű, nagyvonalú
hidalgo, -a
mágikus, bűvös, varázslatos
mágico, -a
magyar
magiar (magyar)
gép, szerkezet
la máquina
program
el programa
klíma
el clima
probléma
el problema
angol
inglés, -esa
német
alemán, -ana
amerikai
americano, -a
kert
el jardín
gimnázium
el instituto
titkár(nő)
secretario, -a
spanyol
español, -a
személyes névmások
yo , nosotros(as)
tú , vosotros(as)
és/ella , ellos/ellas
Usted , Ustedes
hívják, nevezik
llamarse

me llamo , nos llamamos
te llamas , os llamáis
se llama , se llaman
nyelviskola
la escuela de idiomas
van, létezik
ser

soy , somos
eres , sois
es , son
történelem
la historia
magyar
húngaro, -a
argentín
argentino, -a
kolumbiai
columbiano, -a
kubai
cubano, -a
ecuador-i
ecuatoriano, -a
nicaraguai
nicaragüense
perui
peruano, -a
venezuelai
venezolano, -a
filmrendező
director de cine
fotós
fotógrafo, -a
mozi
el cine
kínai
chino, -a
francia
francés, -esa
portugál
portugués, -esa
nyugdíjas
jubilado, -a
vigasz(talás)
el consuelo
remény
la esperanza
csoda
el milagro
galamb
la paloma
béke
la paz
oszlop, pillér
el pilar
rózsafüzér
el rosario
megmentő
salvador, -ora
szentháromság
la trinidad
fehér
blanco, -a
gróf(né)
conde, -esa
kereszt
la cruz
templom
la iglesia
farkas
lobo, -a
fül
la oreja
tölgy
el roble
szabó
el/la sastre
völgy
el valle
szőke
rubio, -a
1. sötét hajú ember
2. sötét bőrű ember
3. sötét
4. barna
moreno, -a
asztal
la mesa
nyugodt
plácido, -a
zászló
la bandera
pincér
camarero, -a
fodrász
peluquero, -a
festő
pintor, -ora
rendőr
el/la polícia
rendőrség
la polícia
ügyvéd
abogado, -a
alkalmazott
empleado, -a
énekes
el/la cantante
barát
amigo, -a
barát(nő)
novio, -a
eladó
dependiente, -a
üzletember / -asszony
empresario, -a
újságíró
el/la periodista
munkás
obrero, -a
sportoló
el/la deportista
közgazdász
el/la economista
orosz
ruso, -a
olasz
italiano, -a
szimpatikus
simpático, -a
fantasztikus
fantástico, -a
intelligens
inteligente
ápoló
enfermero, -a
kereskedő
el/la comerciante
szerelő
mecánico, -a
szorgalmas
aplicado, -a
madridi
madrileño, -a
chilei
chileno, -a
(meg)javít, szerel
reparar

reparo , reparamos
reparas , reparáis
repara , reparan
kép
el cuadro
dal, ének
la canción
műhely
el taller
néz
mirar

miro , miramos
miras , miráis
mira , miran
1. gyógyít, kezel
2. gyógyul
curar

curo , curamos
curas , curáis
cura , curan
el van ragadtatva vmtől
encantado, -a
Örvendek.
Hola, encantado.
dehogy
qué va
nyelv
la lengua
rajzolni
dibujar

dibujo , dibujamos
dibujas , dibujáis
dibuja , dibujan
rajz, ábra
el dibujo
beteg
enfermo, -a
mind, minden
todo, -a / todos, -as
koncert
el concierto
híres
famoso, -a
opera
la ópera
Magyarország
Hungría
Szlovákia
Eslovaquia
Anglia
Inglaterra
Franciaország
Francia
Olaszország
Italia
Németország
Alemania
kórház
el hospital
modern
moderno, -a
színház
el teatro
bolíviai
boliviano, -a
uruguay-i
uruguayo, -a
paraguay-i
paraguayo, -a
gitáros
el/la guitarist
teniszező
el/la tenista