Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/157

Click to flip

157 Cards in this Set

 • Front
 • Back
galab
afternoon
miyaa
is it…?
maxaad
what+you
sheegtay
you told
maxaad sheegtay
how are you (lit. what did you tell)?
waa la wanaagsanyahay
I am well
soo
a particle meaning toward the speaker or person referred to
dhowow
to move nearer
soo dhowow
come in
ayaa
focus marker
galaan
they enter
fadhisoo
to sit down
soo fadhisoo
sit down
koob shaah ah
a cup of tea
doonaysaa
you want, are wanting
in
part, amount
yar
small
ka dib
after
kan
this
waa kan
here it is (lit. it is this)
mahadsanid
thank you
subax wanaagsan
good morning
galab wanaagsan
good evening
habeen wanaagsan
good evening
maalin wanaagsan
good day
nabad ku bari
good night (break the day in peace)
nabad ma ku bariday
good morning (lit. did you break the day in peace?)
shimbir
bird
kursi
chair
Shimbir miyaa? Waa shimbir.
Is it a bird? It is a bird.
shandad
suitcase
kubbad
ball
keenayaa
I/he is bringing, is about to bring
keenaysaa
you/she are/is bringing, are/is about to bring
keenaynaa
we are bringing/about to bring
keenaysaan
yall are bringing/about to bring
keenayaan
they are bringing/about to bring
dhisayaa
I am/he is building, about to build
dhisaysaa
You are/she is building, about to build
dhisaynaa
we are building/about to build
dhisayaan
they are building/about to build
Waan akhriyayaa.
I am reading/about to read.
xidh
to close
dhig
to put down, teach
bar
to teach
doon
to want, wish
gaadh
to arrive, reach, catch up with
hilib
meat
maanta
today
isniin
Monday
jaamacad
university
jaamacadda
the university
ardey
student
saxiibkiisa
his friend
saaxiibkiisuna
and his friend (subject case)
magaciisu
his name (subject case)
baa
focus marker
raacayaa
to accompany
wada
together
quraacdeen
they had breakfast
kibis
bread
subag
butter
subagleh
with butter (lit. owning butter)
shaleyto
yesterday
subaxdii
in the morning
galabtii
in the afternoon
walaalkay
my brother
booqday
I visited
naag
woman
naago
women
inan
boy
inammo
boys
declension 1
sing mostly fem, pl always masc, do not end in o, add o to form plural
warqad
letter
warqado
letters
saacad
hour, clock, watch
saacado
hours, clocks, watches
naag
woman
naago
women
shimbir
bird
shimbiro
birds
mindi
knife
mindiyo
knives
guri
house
guriyo
houses
beer
garden, farm
sabab
reason
daar
stone building
kab
shoe
qayb
part, share
saaxiibad
female friend
jidho
bodies
dayuurado
airplanes
su'aalo
questions
dhakhtarado
female doctors
bilo
months
declension 2
sing mostly masc, pl always fem, mostly polysyll, do not end in e, add o for plural, yo if ends in j,s,or gutteral, double final b, d, dh, r, l, or n in plural
tagsi
taxi
tagsiyo
taxis
sac
cow
sacyo
cows
nacas
fool
nacasyo
fools
dariiq
road
dariiqyo
roads
albaab
door
albaabbo
doors
baabuur
truck
baabuuro
trucks
sanad
year
sanaddo
years
inan
boy
inammo
boys
gidaar
wall
barnaamij
programme
madax
head
bangi
bank
subax
morning
laybreeri
library
dukaammo
shops
kursiyo
chairs
casharro
lessons
dhakhtarro
doctors
baabuurro
cars, trucks
laabbisyo
pencils
declension 3
singular may be masc or fem, pl always masc, (C )V(V)VCC, add o and delete final vowel for pl
ilig
tooth
ilko
teeth
qalin
pen
qalmo
pens
galab
afternoon
galbo
afternoons
maalin
day
maalmo
days
hilib
meat
hilbo
meats
xandhig
rope
xandhko
ropes
gabadh
girl
gacmo
hands
garab
shoulder
jilib
knee
kibis
bread
warmo
spears
Guriga wuu tegey wuuna galay.
He went to the house and entered it.
Maxamed, Idriis iyo Maxmuud way sugeen.
Maxamed, idriis, and Maxmuud waited.
sug
to wait
fiicanahay
I am well
Ilaahi
God, Allah
mahaddi
to thank
qoyska
the family
maxaad
what+you
sameynaysaa
you are doing
maxaad sameynaysaa?
What are you doing?
ninkay
my husband
carruurtay
my children
xeebta
the coast