Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/77

Click to flip

77 Cards in this Set

 • Front
 • Back
zenész
musician
művész
artist
fotóművész
photographer
család
family
gyerek
child
a(z)
the
amerikai
American
anya
mother
apa
father
az
that
egyetem
university
egytemista
student
ez
this
fekete
black
hanem
but; rather
igen
yes; really
itt
here
ki?
who?
magyar
Hungarian
nem
no; not
érdekes
interesting
és
and
filmrendező
film director
ismerős
acquaintance
ő
he/she
ott
there
tanár
teacher
történész
historian
Amerika
America
jogász
lawyer
angol
English
antropológus
anthropologist
is
also, too
-né
Mrs
ők
they
pedig
and, however
szabó
tailor
ablak
window
gyümölcs
fruit
jegy
ticket
ülés
seat
csésze
cup
szülő
parent
egyszerű
simple
good
érthető
comprehensible
magas
tall
alacsony
low
(short - for people)
hosszú
long
rövid
short
(not people)
kövér
fat
sovány
thin
szép
nice, beautiful
csúnya
ugly
vidám
cheerful
szomorú
sad
gyönyörű
wonderful
szörnyű
awful
gyors
fast
lassú
slow
drága
expensive
olcsó
inexpensive
Afrika
Africa
Brazília
Brazil
Kanada
Canada
Kína
China
horvát
Croatian
cseh
Czech
finn
Finnish
francia
French
olasz
Italian
orosz
Russian
svéd
Swedish
német
German
japán
Japanese
lengyel
Polish
svájci
Swiss