• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
process
過程
opassande
不當

-dàng
kommande dagar
日後
Williams (efternamn)
威廉斯

weiliánsi
skicklig och kapabel
精明老練
den enda
唯一
epokskapande
劃時代
exteriör, sett utifrån
外觀
uthållighet
耐力
fuktresistanskraft
抗潮力
vattentätt
防水
dränkt, dyngsur
浸濕

jìnshi
första klass (gällande kvalitet)
一流
förstärkt papperslåda
加強紙箱
stötsäker
防震
frigolit
保麗龍
nylonband (sånt som snörs runt om paket)
尼龍帶
spricka
破裂
helt säker, inga misstag
萬無一失
att tänka ut en plan, design
設計
tankfull, omtänksam
周到
spontana kontroller (ex. hos tullen)
抽查
i förhand
事先
i efterhand
事後
att packetera
打包
inte bra
不良
att skriva ner, att registrera
記錄
förtroende, förlita sig på
信任
att passera tullen
出關
att passera
通過
dessutom, vidare
何況
Frankfurt
法蘭克福
bräcklig, omtåligt
易碎
uppskatta, en uppskattning
估計
producerat gods, produkter
製品
pressa, krossa
壓擠
bubbelplast
泡綿

pàomián
sprayfärg, att spraymåla
噴漆

penqi
spraya, spruta
ord (som skrives med stora bokstäver för att uppmärksamma ngn)
字樣
transportera, flytta
搬運