Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/171

Click to flip

171 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aktuell
actueel
allihop(a)
allen, allemaal
anhängare
voorstander
anslutning-ar
aansluiting
ansökan
verzoek
att behålla (d)
behouden
att betrakta (a)
beschouwen
att delta i (d)
deelnemen aan
att fastställa (b)
vaststellen
att fungera (a)
fungeren
att föra (b)
voeren, leiden, vervoeren
att försöka (b)
proberen
att (för)ändras (a)
veranderen, anders worden
att glädja (d)
blij maken
att glädja (d) sig
zich verheugen
att gnälla (b)
zeuren
att införa (b)
invoeren
att ingå (d)
aangaan, vormen
att kombinera (a)
combineren
att lyfta (b)
optillen
att mejla (a)
mailen
att passera (a)
passeren
att prägla (a)
kenmerken, zijn stempel zetten op
att pågå (d)
aan de gang zijn, bezig zijn
att påpeka (a)
wijzen op
att registrera (a)
registreren
att respektera (a)
respecteren
att resultera (a)
resulteren
att räkna ut (a)
uitrekenen
att rösta (a)
stemmen
att segra (a)
winnen
att skriva in (d)
registreren, opnemen
att skjuta (d)
schieten, schuiven
att surfa (a)
surfen
att tilldela (a)
toekennen
att tillägga (d)
toevoegen
att upprätta (a)
oprichten
att uttala sig (a)
zich uitspreken
att uttrycka sig (b)
zich uitdrukken
att ösa (b)
gieten, stromen
att överlämna (a)
overhandigen
avtal, ett
afspraak, overeenkomst
behändig
handig
beredd
bereid
beräckning-ar
berekening
beslut, ett
besluit, beslissing
besviken
teleurgesteld
besök, ett
bezoek
beteckning-ar
aanduiding, benaming
blank
glanzend, blanco
datum, ett
datum
debatt-er
debat, discussie
dåvarande
toenmalig
deltagare
deelnemer
därpå
daarop
ekonomi
economie, financien
egentligen (bijw)
eigenlijk
euro-r
euro
europeisk
Europees
eventuell
eventueel
fart-er
vaart, snelheid
fast
vast
folkomröstning-ar
referendum
framöver
in de toekomst
full
vol, dronken
födelse-r
geboorte
förhållande, ett
omstandigheid, verhouding, relatie
försvar, ett
verdediging, defensie
gemensam (mm)
gemeenschappelijk
gemenskap
gemeenschap
Haag
Den Haag
handel
handel
helg-er
(kerkelijk)feest, weekeinde
hemsk
vreselijk
hustru-r
echtgenote
identitet-er
identiteit
identification-er
identificatie
initiativ, ett
initiatief
internet
internet
jämn
vlak, gelijkmatig, even
kollega
collega
kommunikation-er
communicatie
källa
bron
lur-ar
hoorn
matematisk
wiskundig
material, ett
materiaal
medlem-medlemmar
lid
medlemskap, ett
lidmaatschap
mil
mijl (tien kilometer)
minister-ministrar
minister
mobiltelefon-er
mobiele telefoon
motståndare
tegenstander
mur-ar
muur
märke, ett
teken, merk, kenmerk
neutralitet
neutraliteit
normal
normaal
nummer, ett
nummer
officiell
officieel
omständighet-er
omstandigheid, voorwaarde
ordningsföljd-er
volgorde
organisation-er
organisatie
pensionär-er
gepensioneerde
person-er
persoon
politik (zelfst.nw.)
politiek
politisk (bijv. nw.)
politiek
regering-ar
regering
resultat, ett
resultaat
sajt-er
(internet)site
samarbete, ett
samenwerking
samhälle, ett
plaats, gemeente, samenleving, maatschappij
sedan
sinds
seger-segrar
overwinning
servering-ar
eetgelegenheid
siffra
cijfer
situation-er
situatie
självständighet
onafhankelijkheid, zelfstandigheid
start-er
start
stat-er
staat
svar, ett
antwoord
säkerhet
veiligheid, zekerheid
tanke-tankar
gedachte
toalett-er
toilet, wc
tydlig
duidelijk
törstig
dorstig
union-er
unie
utrikes
buitenlands
valuta
valuta
vars (bt.vnw.)
van wie, wier, wiens, waarvan
veckoslut, ett
weekeinde
väljare
kiezer
välkommen
welkom
Österrike
Oostenrijk
Före detta
Voormalig, vroeger, ex-
Med detsamma
Meteen, gelijk
Att skjuta upp
Uitstellen, opschuiven
Med tanke på
Vanwege
Tur var att ...
Gelukkig dat ...
Att glädja sig åt/över ...
Zich verheugen op ...
Motorväg
Autoweg, snelweg
Riksväg
Rijksweg
Länsväg
Provinciale weg
Län, ett
Provincie
Att gå på toa(letten)
Naar het toilet gaan
Han tog av från E 4:an
Hij verliet de E4
Regnet öste ner
Het regende pijpenstelen
Han körde 50 km/tim
Hij reed 50 km/u
Att titta in hos någon
Bij iemand langs komen
Då säger vi det!
Dat is dan afgesproken!
FN (Förenta Nationerna)
VN
Initiativtagare till ...
Initiatiefnemer tot ...
EG (Europeiska Gemenskapen)
EG
EU (Europeiska unionen)
EU
Anhängare av ...
Aanhanger van ...
Motståndare till ...
Tegenstander van ...
Att hålla fast vid ...
Vasthouden aan ...
Att uttala sig för/mot ...
Zich uitspreken voor/tegen
Statsminister-ministrar
Minister-president
Riksdag
Parlement in Zweden
EMU (Europeiska monetära unionen)
EMU
Många år framöver
Nog vele jaren
Ett två-/tre-/fyrsiffrigt nummer
Een nummer met twee/drie/vier cijfers
Udda eller jämnt
Oneven of even
Att betala med jämna pengar
Met gepast geld betalen
Skattemyndigheten
De Belastingdienst
Livet ut
Voor de rest van het leven
Försäkringskassa
Centale sociale-verzekeringsinstantie
Att lägga märke till
Opmerken/bemerken/notitie nemen van
Rikt-/abonnentnummer
Net-/abonneenummer
Att slå ett telefonnummer
Een telefoonnummer intoetsen/ kiezen
Hemsida
Homepage
E-postadress
E-mailadres