• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/93

Click to flip

93 Cards in this Set

 • Front
 • Back
april
april
att behöva (b)
nodog hebben, hoeven
att beställa (b)
bestellen, boeken
att flyga (d)
vliegen
att följa (b)
volgen
att höra (b)
horen
att känna (b)
kennen, voelen
att lyda (b)
gehoorzamen, luiden
att orka (a)
volhouden, kunnen
att passa (a)
passen, schikken
att röka (b)
roken
att servera (a)
schenken, bedienen
att stanna (a)
blijven, stoppen
avdelning-ar
afdeling
byrå-er
kantoor, bureau
början
begin
frimärke, ett
postzegel
förresten
trouwens
giltig
geldig
graris
gratis
grön
groen
hjärtlig
hartelijk
hotell, ett
hotel
hälsning-ar
groet
i fjol
verleden jaar
i morse
vanmorgen
igen
weer, terug
information
ibformatie
kort
kort
kär
verliefd, lief, gewaardeerd
legitimation-er
legitimatie
lokal-er
(openbaar) gebouw
lokal
plaatselijk
lust
zin, lust
länge (bijw.)
lang(e tijd)
längre (bijw)
langer, verder
lördag-ar
zaterdag
maj
mei
medborgare
staatsburger
månad-er
maand
måste
moest, moet
möjlig
mogelijk
nordisk
Scandinavisch
offentlig
openbaar
pass, ett
paspoort
pojkvän-vänner (nn)
vaste vriend
post
post(kantoor)
resa
reis
rolig
leuk, grappig
skylt-ar
bord, naamplaat
snäll
lief, aardig
sprit
sterke drank
stark
sterk, krachtig
systembolag, ett
staatsdrankwinkel
söndag-ar
zondag
te, ett
thee
tips, ett
tip, raad, advies
ungefär
ongeveer
usch
bah
utländsk
buitenlands
snäll
lief, aardig
sprit
sterke drank
stark
sterk, krachtig
systembolag, ett
staatsdrankwinkel
söndag-ar
zondag
te, ett
thee
tips, ett
tip, raad, advies
ungefär
ongeveer
usch
bah
utländsk
buitenlands
vart
waarheen
vin-er, ett
wijn
vykort, ett
ansichtkaart
väl (bijw)
wel, zeker, goed
öl, ett
bier
överallt
overal
Usch!
Bah!
landet lär vara mycket vackert
Het land moet erg mooi zijn
Att följa med
Meegaan
En poljkvän/flickvän
Een vaste vriend/vriendin
Jag har lust/ingen lust att ...
Ik heb zin/geen zin om te ...
Två dager i sträck
Twee dagen achter elkaar
Brevet lyder så här
De brief luidt als volgt
Jag är kär i henne
Ik ben verliefd op haar
I början av ...
In het begin van ...
I slutet av ...
Aan het eind van ...
I fem dagar ...
(gedurende) vijf dagen
Vill du vara snäll och ...
Wil je alsjeblieft ...
Ha det så bra!
Het beste!
Norden
Scandinavie
Att ha med sig
Bij zich hebben
Att känna igen
Herkennen
D.v.s./dvs. (= det vill säga)
Dat wil zeggen, namelijk