Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/58

Click to flip

58 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ajokortti (kortin, korttia, kortteja)
carnet de conducir
hajamielinen (hajamielisen, hajamielistä, hajamielisiä)
mente ausente, colgado
henkilötodistus (todistuksen, todistusta, todistuksia)
henkilökortti
DNI
huoleton (huolettoman, huoletonta, huolettomia)
sin cuidado, sin preocupación
huoltoasema (aseman, asemaa, asemia)
estación de servicio
- jarruttaa (jarrutan, jarrutti, jarruttanut)
2- jarru (jarrun, jarrua, jarruja)
-frenar
-freno
kaikenlainen (kaikenlaisen, kaikenlaista, kaikenlaisia)
toda clase de...
keittää (keitän, keitti, keittänyt)
cocinar
keskittyä (keskityn, keskittyi, keskittynyt)+ ILL (johonkin, tekemään)
concentarse en algo o en hacer algo
kielletty (kielletyn, kiellettyä, kiellettyjä)
prohibido
-kirjata (kirjaan, kirjasi, kirjannut)
-kirjattu (kirjatun, kirjattua, kirjattuja)
-registrar
-registrado
kolari (kolarin, kolaria, kolareita)
choque, accidente de auto
-korkeintaan = enintään
- vähintään
-como máximo, a lo sumo
-al menos
kunpa = jospa
If only...I wish that
lappu (lapun, lappua, lappuja)
pieza, pedazo
leivos (leivoksen, leivosta, leivoksia)
pequeña torta o pastel
liikennemerkki (merkin, merkkiä, merkkejä)
señalas de tránsito
maisema (maiseman, maisemaa, maisemia)
paisaje, vista
myöhästyä (myöhästyn, myöhästyi, myöhästynyt)+ jostakin
llegar tarde por algo
rajoitus (rajoituksen, rajoitusta, rajoituksia)
límite, restricción
perillä, perille, periltä
en , desde y hacia el destino
pysähtyä (pysähdyn, pysähtyi, pysähtynyt) + johonkin / tekemään
detenerse, parar
pysäköidä (pysäköin, pysäköi, pysäköinyt) + johonkin
estacionar
pysäköintipaikka = parkkipaikka(paikan, paikkaa, paikkoja)
parking-place
riidellä (riitelen, riiteli, riidellyt) + jostakin
discutir de algo
sakko (sakon, sakkoa, sakkoja)
multa
- suukko (suukon, suukkoa, suukkoja)
- suudella (suutelen, suuteli, suudellut)
-beso
-besar
taitaa (taidan, taisi, taitanut / tainnut)
Pekka taitaa olla sairaana
ser probable, poder
-Probablemente Pekka está enfermo
GEN + takia
for the sake of
todeta (totean, totesi, todennut)
establecer, determinar, notar
todistaa (todistan, todisti, todistanut)
certificar
tuulilasi (lasin, lasia, laseja)
parabrisas
tämmöinen = tällainen
this kind of, like this
täydellinen (täydellisen, täydellistä, täydellisiä)
perfecto, completo
-varoitus (varoituksen, varoitusta, varoituksia)
-varoittaa (varoitan, varoitti, varoittanut)
-advertencia
-advetir
voimakas (voimakkaan, voimakasta, voimakkaita)
fuerte
- voittaa (voitan, voitti, voittanut)
- voitto (voiton, voittoa, voittoja)
-ganar
-triunfo
väärä (väärän, väärää, vääriä)
errado, incorrecto
ajoissa / myöhässä
a tiempo / tarde
mennä pieleen
ir mal
järki (järjen, järkeä)
razón, sentido común
luottokortti
tarjeta de crédito
sekä A että B
tanto A como B
-valehdella (valehtelen, valehteli, valehdellut)
-valhe (valhetta, valheen, valheita)
-mentir
-mentira
sulkemisaika
closing-time
liikennevalot (valoja)
semáforo
None
liftari (liftaria, liftarin, liftareja)
el que hace dedo
rajoitus (rajoituksen, rajoitusta, rajoituksia)
límite
sallia (sallin, salli, sallinut) suurin sallitus nopeus
permitir
máxima velocidad permitda
tavarasäilö (säilön, säilöä, säilöjä)
baúl
pysäköinti kielletty
parking prohibido (prohibido estacionar)
takarengas / eturengas (renkaan, rengasta, renkaita)
rueda trasera / delantera
lappuliisa (lappuliisan, lappuliisaa, lappuliisoja)
cuidador de trafico, de estacionmiento
kaista (kaistan, kaistaa, kaistoja)
carril
turvavyö (vyön, vyötä, vöitä)
cinturón de seguridad
ohjauspyörä / ratti (ratin, rattia, ratteja)
volante
risteys (risteyksen, risteystä, risteyksiä)
intersección
ajosuunta (ajosuunnan, ajosuuntaa, ajosuuntia)
-kielletty ajosuunta
dirección
- no pasar