Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
an gearrsceál
short story
an t-úrsceál
novel
an ficsean
fiction
an fhilíocht
poetry
cnuasach filiochta
a collection of poetry
an bheathaisnéis
biography
an scríbhneoir
writer
an t-údar
author
an gearrscéalaí
short-story writer
an t-úrscéalaí
novelist
an file
poet
an dán
poem
an drámadóir
dramatist
an dráma
play
an t-aisteoir
actor
an stiúrthóir
director
casta
complicated
spéisiúil

suimiúil
interesting
corraitheach
exciting
inchreidte
believable
dochreidte
unbelievable
Is dráma dúshlánach é.
it's a challenging play
greannmhar
funny
brónach
sad
tragóideach
tragic
ceol clasaiceach
classical music
na goirmeachaí
the blues
popcheol
popmusic
rac-cheol
rock music
snagcheol
jazz
ceol tuaithe
country music
ceol tíre
folk music
ceol traidisiúnta
traditional music
an cumadóir
composer
an t-amhránaí
singer
an ceiltóir
musician
an dlúthdhiosca
CD
an t-albam
album
An bhfuil suim agat sa cheol?
are you interested in music?
Taitníonn sé liom mar úrscéalaí
i like him as a novelist
Seinnim an giotár, agus bím ag canadh le cór ó am go chéile
i play guitar, and i sing with a choir now and again.
An dteann tú chuig mórán coirmeacha ceoil?
do you go to many concerts?
An mbíonn tú ag casadh ceoil?
do you play music?
Ar léigh tú leabhar ar bith eile de chuid an údair sin?
have you read any other books by that author?
Ar léigh tú "acid house" riamh?
did you ever read "acid house"?