• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Hvad er pili?
Hår på latinsk, både pels, børstehår, knurhår osv
Hvilke slags pili er der?
• Capili (car, bo, eq,cap)
• Setae (børster, su)
• Lanei (uld, ov)
• Tactile (følehår)
Hvilke dyr har Capili?
Car, bo, eq og cap
Hvad hedder svinets børster på latinsk?
Setae
Hvad er Tactile?
Følehår
Hvad er Lanei?
Lanei er uld og ov
Hvad er Lanei?
Lanei er uld og ov
Hvad hedder de strukturer som peges på?
Fra oven:
Epidermis:
- Stratum corneum
- Stratum lucidum
- Stratum granulosum
- Stratum spinosum
- Stratum basale
Dermis
- Stratum papillare
- Stratum reticulare
Hypodermis/Subcutis
Inddel billedet efter hvor I epidermis det er
Blå: Stratum corneum
Grøn: stratum lucidum
Gul: stratum granulosum
Orange: stratum spinosum
Rød: stratum basale
Hvad er viser billedet, inddel efter lagene
Det er epidermis, med sine lag:
blå: stratum corneum
grøn: stratum lucidum
gul: stratum granulosum
orange: stratum spinosum
rød: stratum basale