Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

9 Cards in this Set

 • Front
 • Back
A.T.
analiza tranzactionala sau ..
psih_analiza re_actualizata si umanizata
carei forte' carei CONCEPTII
asupra personalitatii ii apartine A.T.?

capitolul conceptii si strategii de abordare psihologica a personalitatii
conceptiei umaniste
Ce era Berne Eric 1910-1970
psihiatru psih_analist
ce ofera simultan
opera si practica
lui Berne?
- o teorie a personalitatii
- o teorie a comunicarii
- o premiza a psiho_terapiei 'scurte'
desi marcata de ......,...
opera si practica lui berne este deosebit de ?
mecanismul freudian

actuala
ce se vindeca cu A.T in clinici din canada,SUA,Germania,Franta
nevroze
psihoze
care e postulatul fundamental al filozofiei A.T.
NOI doi ,avem valoare intrinseca
TU si EU ca TOATE fiintele umane
concepte cheie A.T.
starile Eu_lui(Parinte adult copil)
stroke_ul
ego_grama
in_jonctiunile
scenariile de viata
pre_scriptii parentale
permisiuni
tranzactia
simbioza
pozitiile de viata ,pasibitatea,
ne_recunoasterea
sentimentul dominant
Presiune, intervenţie puternică făcută asupra cuiva; ordin precis, formal.
ca premisa a psiho_terapiei scurte
sau ca teorie a psiho-patologiei ce genereaza?
psihoterapii prin care sint corectate TARE
psihice
psiho_somatice
comportamentale