Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/182

Click to flip

182 Cards in this Set

 • Front
 • Back
sentimental
αισθηματικός
untied
unsolved
unsolvable
άλυτος
direct or immediate
άμεσος
revived
αναζωογοημένος
comfortable
αναπαυτικός
countless
αναρίθμητος
inexplicable
not explained
ανεξήγητος
human
ανθρώπινος
incompetent
unfit
ανίκανος
demanding
απαιτητικός
indispensable
απαραίτητος
untouched
απείραχτος
unlikely
απίθανος
unbelievable
απίστευτος
simple
single
απλός
disappointed
disillusioned
απογοητευμένος
inaccessible
unapproachable
beyond one's means
απρόσιτος
thin or sparse
αραιός
ablaze
αστραφτερός
unusual
unused to
ασυνήθιστος
dedicated or devoted
αφιερωμένος
abnormal or unnatural
αφύσικος
deep or profound
βαθύς
wet or damp
βρεγμένος
old
γερικός
gray
γκρίζος
various
different
mixed
διάφορος
valid
έγκυρος
special or specific
ειδικός
emergency
exceptional
special
temporary
έκτακτος
light
slight
mild
weak
ελαφρός
very small
minimum
least
ελάχιστος
interesting
ενδιαφέρων
intense
έντονος
exceptional
εξαιρετικός
bathed in sunshine
ηλιόλουστος
religious
θρησκευτικός
ideal
ιδανικός
belated
καθυστερημένος
central
κεντρικός
social
κοινωνικός
rocking
swaying
κουνιστός
hidden
κρυμμένος
undulant
undulating
κυματιστός
mass
μαζικός
mysterious
μυστηριώδης
visible
ορατός
traditional
παραδοσιακός
huge
πελώριος
convinced
sure
πεπεισμένος
complicated
περίπλοκος
famous
first-rate
περίφημος
wide
broad
πλατύς
spiritual
mental
intellectual
πνευματικός
real
actual
πραγματικός
pretended or affected
προσποιητός
recent
fresh
πρόσφατος
temporary
provisional
προσωρινός
primitive
πρωτόγονος
thick or dense
πυκνός
confused
σαστισμένος
clear
explicit
σαφής
important
noteworthy
σημαντικός
today's
of today
σημερινός
covered
σκεπαστός
intentional
σκόπιμος
concrete
συγκεκριμένος
gathered or concentrated
συγκεντρωμένος
shaken or shocked
συγκλονισμένος
exciting
συναρπαστικός
usual
habitual
used to
accustomed
συνηθισμένος
relevant
pertinent
related
σχετικός
jumpy
ταραγμένος
quick
fast
rapid
ταχύς
perfect
complete
τέλειος
artificial
τεχνητός
fortuitous
chance
τυχαίος
excessive
exaggerated
υπερβολικός
patient
υπομονητικός
fleeting
φευγαλέος
cold
ψυχρός
clear
fair
bright
serene
αίθριος
incomprehensible
ακατάληπτος
exact
correct
punctual
ακριβής
unconscious
αναίσθητος
inevitable
αναπόφευκτος
speechless
άναυδος
competitive
ανταγωνιστικός
higher
ανώτερος
worth seeing
remarkable
αξιοθέατος
useless
not used
άχρηστος
rainy
βροχερός
agricultural
of farming
γεωργικός
annoying
εκνευριστικός
indirect
έμμεσος
rural
country
εξοχικός
clear
fair
bright
serene
αίθριος
incomprehensible
ακατάληπτος
exact
correct
punctual
ακριβής
unconscious
αναίσθητος
inevitable
αναπόφευκτος
speechless
άναυδος
competitive
ανταγωνιστικός
higher
ανώτερος
worth seeing
remarkable
αξιοθέατος
useless
not used
άχρηστος
rainy
βροχερός
agricultural
of farming
γεωργικός
annoying
εκνευριστικός
indirect
έμμεσος
rural
country
εξοχικός
formal
official
επίσημος
cautious
reserved
guarded
επιφυλακτικός
desolate
deserted
lonely
έρημος
pleased with
satisfied with
ευχαριστημένος
attainable
feasible
possible
εφικτός
deadly
θανατηφόρος
nutritious
nourishing
θρεπτικός
stormy
gusty
θυελλώδης
private
ιδιωτικός
strong
intense
loud
ισχυρός
torrential
καταρρακτώδης
elegant
smart
dainty
graceful
κομψός
lame
crippled
κουτσός
critical
decisive
serious
κρίσιμος
rough
agitated
wavy
κυματώδης
little
few
small in amount
λίγος
plentiful
abundant
μπόλικος
pointed
sharp
μυτερός
local
native
indigenous
ντόπιος
unnailed
ξεκάρφωτος
entire
whole
ολόκληρος
fixed
appointed
certain
ορισμένος
neutral
ουδέτερος
restricted
περιορισμένος
faithful
loyal
πιστός
curly
frizzy
curly-haired
σγουρός
rare
exceptional
σπάνιος
gray
σταχτής
narrow
tight
στενός
round
circular
στρογγυλός
punctual
faithful to duty or obligation
συνεπής
continuous
συνεχής
charming
lovely
graceful
χαριτωμένος
smiling
cheerful
γελαστός
carefree
ξένοιαστος
urban
civic
αστικός
imperial
αυτοκρατορικός
Byzantine
βυζαντινός
democratic
republican
δημοκρατικός
administrative
διοικητικός
exposed
compromised
committed
εκτεθειμένος
commercial
of business
εμπορικός
artistic
καλλιτεχνικός
Latin
λατινικός
middle
average
μεσαίος
metropolitan
μητροπολιτικός
definite
decisive
οριστικός
pressing, urgent, oppressive, imperative
πιεστικός
pressurized
συμπιεσμένος
short
brief
concise
σύντομος
quiet
calm
noiseless
silent
αθόρυβος
still
motionless
immoveable
ακίνητος
entangled
mixed
involved
troubled or confused
ανακατωμένος
undesireable
undesired
ανεπιθύμητος
good for nothing
ανεπρόκοπος
determined
decided
αποφασισμένος
of tonight
tonight's
αποψινός
vile, foul-mouthed, untidy, disorderly, illkept
άτσαλος
unimagineable
αφάνταστος
absent-minded
abstract
αφηρημένος
pleasant
ευχάριστος
elderly
ηλικιωμένος
quieting
reassuring
calming
encouraging
καθησυχαστικός
done
made
ripe
καμωμένος
luminous
shining
glowing
λαμπερός
meteorological
μετεωρολογικός
only
alone
μονάχος
slightest
παραμικρός
trembling
shivering
quaking
shaking
τρεμουλιαστός
normal
healthy
physiologic
φυσιολογικός
useful
χρήσιμος