Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/37

Click to flip

37 Cards in this Set

 • Front
 • Back
pitää / täytyy / on pakko
ei tarvitse
Minun täytyy lähteä
pitää
on pakko
Minä en saa lähtea
Minun ei tarvitse lähteä
deber, tener que
Debo irme
No debo/preciso irme
pitää
1. He pitävät kokouksen (gtv tai ptv)
Hän pitää kynää kädessä
2.Minä pidän musiikista (+ ellt)
1.sostener, guardar
2.gustar
apteekki (apteekkia, apteekin, apteekkeja)
farmacia
kiltti (kilttiä, kiltin, kilttejä)
bueno, lindo
kipeä (kipeä(t)ä, kipeän, kipeitä)
enfermo, dolorido
kuitenkin
however
kurkku (kurkkua, kurkun, kurkkuja)
garganta
kuume (kuumetta, kuumeen, kuumeita)
temperatura, fiebre
kuumemittari (mittaria, mittarin, mittareita)
termómetro
laskea (lasken, laski, laskenut)
calcular, descender
lepo (lepoa, levon, lepoja)
descanso
likainen / puhdas (puhdasta, puhtaan, puhtaita)
sucio / limpio
lääke (lääkettä, lääkkeen, lääkkeitä)
remedio
maistua (maistun, maistui, maistunut)
maistaa (maistan, maistoi, maistanut)
probar (to taste)
nenäliina (liinaa, liinan, liinoja)
pañuelo de nariz
nuha (nuhaa, nuhan, nuhia)
Minussa on nuha
mocos
näyttää (näytän, näytti, näyttänyt) + jltk (abl)
Sinä näytät vähän sairaalta
parecerse a, parecer

Pareces un poco enferma
onneksi / valitettavasti
afortunadamente /desafortunadamente
päänsärky (särkyy, säryn, särkyjä)
dolor de cabeza
tabletti (tablettia, tabletin, tabletteja)
tableta, pastilla
terveys (terveyttä, terveyden)
terveyskeskus
salud
centro de salud
valittaa (valitan, valitti, valittanut)
quejarse, lamentarse
varovainen / varomaton (varomatonta, varomattoman, varomattomia)
cuidadoso / descuidado
yskä (yskää, yskän)
tos
jaksaa (jaksan, jaksoi, jaksanut) (= voida)
- En jaksa tehdä sitä
tener enegía, fuerza, capacidad

No tengo energía para hacer eso )
täyttää (täytän, täytti, täyttänyt)
Paljon hän täyttää?
Hän täyttää 6 vuotta
completar llenar
Cuántos cumple?
cumple 6 años
vatsa (vatsaa, vatsan, vatsoja)
panza
Kuinka sinulle menee?
Mitä sinulle kuuluu? Hyvää
Kuinka sinä jaksat? Hyvin
Mitä sina voit? Hyvin
¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
ääni (ääntä, äänen, ääniä)
voz, sonido
matala (matalan, matalaa, matalia)
bajo, plano,
neuvo (neuvon, neuvoa, neuvoja)
consejo
kansainvälinen
internacional
satu (satua, sadun, satuja)
cuento, historia
tyhjä (tyhjää, tyhjän, tyhjiä)
vacío
nukahtaa (nukahdan, nukahti, nukahtanut)
nukahtaa syvään uneen
quedarse dormido
caer en un profundo sueño
hullusti
malamente, equivocadamente
karhua (karhua, karhun, karhuja)
oso