Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/43

Click to flip

43 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aste (astetta, asteen, asteita)
grados (degree)
harvoin / usein
raramente /frecuentemente
hiihtää (hiihdän, hiihti)
esquiar
ilmasto (ilmastoa, ilmaston, ilmastoja)
clima
iloinen
alegre
kukkia (kukin, kukki)
florecer
lumi (lunta, lumen, lumia)
nieve
meri (merta, meren, meriä)
mar
pakkanen
helado (temperaturas bajo cero)
sataa, (sadan, satoi)
llover
sulaa (sulan, suli)
derretir(se)
sää (säätä, sään, säitä)
tiempo meteorológico
tarkoitta (tarkoitan, tarkoitti)
significar
tuuli (tuulta, tuulen, tuulia)
tuulla (tuulen, tuuli)
tuulinen
viento
soplar viento
vientoso
työntekijä (tekijää, tekijän, tekijöitä) / työnantaja (antajaa, antajan, antajia)
empleado / empleador
vähitellen
gradualmente, paso a paso
yleensä
en general
pilvi (pilveä, pilven, pilviä)
pilvinen
nube
nublado
sade (sadetta, sateen, sateita)
sateinen
lluvia
lluvioso
sateenvarjo (varjoa, varjon, varjoja)
paraguas
suksi (suksea, suksen, suksia)
esquí (cada uno)
tammikuu
enero
helmikuu
febrero
maaliskuu
marzo
huhtikuu
abril
toukokuu
mayo
kesäkuu
junio
heinäkuu
julio
elokuu
agosto
syyskuu
septiembre
lokakuu
octubre
marraskuu
noviembre
joulukuu
diciembre
kevät (kevättä, kevään, keväitä)
primavera
kesä (kesää, kesän, kesiä)
verano
syksy (syksyä, syksyn, syksyjä)
otoño
talvi (talvea, talven, talvia)
invierno
kevättalvi (talvea, talven, talvia)
cominzos de primavera
sumu (sumua, sumun, sumuja)
sumuinen
niebla
niebloso
aurinkoinen
soleado
murre (murretta, murteen, murteita)
dialecto
aate (aatetta, aatteen, aatteiden)
idea
revontulet (revontulleja)
aureora boreal