Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ahkera (ahkeraa, ahkeran, ahkeria)
laiska (laiskaa, laiskan, laiskoja)
trabajador / vago
alku (alkua, alun, alkuja)
loppu (loppua, lopun, loppuja)
comienzo / final
etsiä (etsin, etsi) + ptv
buscar
harrastaa (harrastan, harrasti) + ptv

Minä harrastan kieliä
esta interesado en
ikävä (ikävää, ikävän, ikäviä)
aburrido, tedioso
kohta (adv)
pian (adv)
pronto
jonkinlainen
Kai minä löydän jonkinlaisen asunnon
algún tipo de...
jäädä (jään, jäin) + ill / all

Mun bussilippu jäi kotiin / pöydälle
permanecer, quedarse

(Quedarse en la casa / en la mesa)
kirjeenvaihtoa (vaihtoa, vaihdon)
correspondencia
lähtien / asti / saakka + ela
(kesästä lähtien / asti / saakka)


saakka + ill
tähän saakka
desde
desde el verano

hasta
Hasta aquí
- mielenkiinto (mielenkiintoa, mielenkiinnon, mielenkiintoja)
- mielenkiintoinen
interes / interesante
muisti (muistia, muistin, muisteja)
memoria
muuten
by the way
opiskelu (opiskelua, opiskelun, opiskeluja)
estudio(s)
seura (seuraa, seuran, seuroja)
compañia
suunnitella (suunnittelen, suunnitteli)
planear
vaatia (vaadin, vaati)
requerir
viihtyä (viihdyn, viihtyi)
pasarla (bien, mal, etc)
Yhdysvallat
(valta, valtaa, vallan, valtoja)
USA
haastattelu (haastattelua, haastattelun, haastatteluja)
entrevista
- mielipide (mielipidettä, mielipiteen, mielipiteitä)
- mieli (mieltä, mielen, mieliä)

Mitä mieltä olet asiasta?
Olen sitä mieltä, että
Olen samaa mieltä kanssanne
Olen eri mieltä
opinión

¿Qué opinás acerca de esto?
Opino que...
Opino Igual que ustedes
Opino distinto
Tulin tänne elokuun alussa
Vine aquí a comienzos de Agosto
tilata (tilan, tilasin)
reservar
hetki (hetkeä, hetken, hetkiä)
momento
Eilen minä kävin saunassa ensi kertaa
Etkö sinä ole käynyt saunassa koskaan ennen?
Ayer fui al sauna por primera vez
¿No has hido nunca antes?
samppanja (samppanjaa, samppanjan)
champagne
selittää (selitän, selitti)
explicar
Luin sen viikko sitten
tunti sitten
aikaa sitten
viime kuussa
toissapäivänä
viime viikolla
Lo leí hace una semana, una hora, un rato, el mes pasado, anteayer, la semana pasada
käännös (käännöstä, käännöksen, käännöksiä)
traducción
Oletko sinä kuullut mitään Matista?
Mitä hän on tehnyt viime aikoina. Kukaan ei ole nähnyt häntä
¿Escuchast algo de Matti?
¿Que ha hecho ultimamente? Nadie lo ha visto
pääosa
la mayor parte
Meillä oli hyvin hauskaa
We had a good tiem
juhla (juhlaa, juhlan, juhlia)
fiesta, celebración
hiljainen (hiljaista, hiljaisen, hiljaisia)
tranquilo, silencioso
1.kutsu (kutsua, kutsun, kutsuja)
2.kutsut
1.Invitación
2.Fiesta
hassu (hassua, hassun, hassuja)
tonto, loco
arvostella (arvostelen arvosteli)
criticar
tosi (totta, toden, tosia)
verdad
- Minä olen väsynyt. Niin minäkin
- En ole yhtään väsynyt. En minäkään
- Estoy cansada, Yo también
- No estoy tan cansada. Yo tampoco
siisti (siistiä, siistin, siistejä)
limpio, pulcro
tietysti
por supuesto, naturalmente
kodikas (kodikasta, kodikkaan, kodikkaita)
acogedor, hogareño
tavattoman = erittäin
very, muy, terriblemente
maailma (maailmaa, maailman)
mundo
varsinkin
especialmente, particularmente
kostea (kosteaa, kostean, kosteita)
húmeda
lähes
aproximadamente, casi
tosin (= on tota, että)
es cierto que...