Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
C D Q A F I U F E M V
Cum duo quidam Arcades familiares iter una facerent et Megaram venissent
A A C D, A H A
alter ad cauponem divertit, ad hospitem alter
Q C C Q, V E I S E
Qui cum cenati quiescerent, visus est in somnis ei,
Q E I H, I A O
Qui erat in hospitio, ille alter orare,
U S, Q S A C I P
Ut subveniret, quod sibi a caupone interitus pararetur.
I P P S S; D C S C
Is primo perterritus somnio surrexit; dein cum se collegisset
I V P N H E D,R
idque visum pro nihilo habendum esse duxisset, recubuit.
T E D I I
Tum ei dormienti idem ille
V E R, U,
visus est rogare, ut,
Q S V N S
quoniam sibi vivo non subvenisset,
M S N I E P;
mortem suam ne inultam esse pateretur
S I I P A C
se interfectum in plaustrum a caupone
E C E S S I;
esse coniectum et supra stercus iniectum;
P U M A P A,
petit ut mane ad portam adesset,
P P E O E.
priusquam plaustrum ex oppido exiret.
H V S C,
Hoc vero somnio commotus,
M B A P O I,
mane bubulco ad portam obviam ivit,
Q E E Q E I P;
quaesiit ex eo quid esset in plaustro;
I P F,
ille perterritus fugit,
M E E,
mortuus erutus est,
C R P P D.
caupo re patefacta poenas dedit.