Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/36

Click to flip

36 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Εγκαταλείπω
Εγκατέλειψα
Εγκατάλειπα
Abandonar
Παρατώ
Αποχαυνώνω
Αποχαύνωσα
Αποχαύνωνα
Caer en trance
Απέχω
Απείχα
Απείχα
Distar
Δαμάζω
Δάμασα
Δάμασα
Domar
Αρμόζω
Άρμοσα
Άρμοζα
Corresponder a
Καταγίνομαι
Proceder de
Προάγω (Προαγάγει)
Προήγαγα
Πρόαγα
Ascender (trabajo)
Αντιλαμβάνομαι
Αντιλήφθηκα
Ανταλαμβανόμουν
Darse cuenta
Επωφελούμαι
Επωφελήθηκα
Επωφελόμουν
Aprovecharse
Προκαλώ
Προκάλεσα
Προκαλούσα
Provocar
Αντιτίθεμαι
Αντιτέθην
Αντιτεθηνόμουν
Oponerse
Υπολογίζω
Υπολόγισα
Υπολόγιζα
Contar
Αμφισβητώ
Αμφισβήτησα
Αμφισβητούσα
Disputar
Τιμώ
Τίμησα
Τιμούσα
Honrar
Στηρίζομαι
Στηρίχτηκα
Στηριζόμουν
Basarse
Παραλείπω
Παρέλειψα
Παρέλειπα
Dejar de
Αποκαλώ
Αποκάλεσα
Αποκαλούσα
Denominar
Ενθαρρύνω
Ενθάρρυνα
Ενθάρρυνα
Animar
Αποπλανώ
Αποπλάνησα
Αποπλανούσα
Seducir
Κρεμώ
Κρέμασα
Κρεμούσα
Colgar
Τιμωρώ
Τιμώρησα
Τιμωρούσα
Castigar
Ευεργετώ
Ευεργέτησα
Ευεργετούσα
Socorrer materialmente
Γλιτώνω
Γλίτωσα
Γλίτωνα
Escapar
Φλυαρώ
Φλυάρησα
Φλυαρούσα
Conversar
Αντιπροσωπεύω
Αντιπροσώπευσα
Αντιπροσώπευα
Suplantar
Representar
Ερεθίζω
Ερέθισα
Ερέθιζα
Irritar
Προσδιορίζω
Προσδιόρισα
Προσδιόριζα
Definir
Βλάπτω
Έβλαψα
Έβλαπτα
Causar perjuicio
Dañar
Παρέχω
Παρείχα
Παρείχα
Proveer
Επαγρυπνώ
Επαγρύπνησα
Επαγρυπνούσα
Vigilar
Ser vigilante
Εκτελώ
Εκτέλεσα
Εκτελούσα
Ejecutar
Συνοδεύω
Συνόδεψα
Συνόδευα
Acompañar
Συναναστρέφομαι
Συναναστράφηκα
Συναναστρεφόμουν
Relacionarse con
Υπομένω
Υπέμεινα
Υπόμενα
Soportar
Αντιμετωπίζω
Κυνηγώ
Κυνήγησα
Κυνηγούσα
Perseguir
Προφταίνω
Πρόφτασα
Πρόφταινα
Alcanzar