Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Τι συμβαίνει όταν προκληθεί μια διαταραχή σε ένα υλικό που ηρεμεί?
Τότε τα μόρια του, στην περιοχή όπου προκλήθηκε η διαταραχή, μετατοπίζονται από τις θέσεις ισορροπίας τους. Επειδή όμως τα μόρια αυτά αλληλεπιδρούν με τα γειτονικά τους δέχονται δυνάμεις που τείνουν να τα επαναφέρουν στις αρχικές τους θέσεις ενώ στα διπλανά τους ασκούνται δυνάμεις που τείνουν να τα εκτρέψουν από τη θέση ισορροπίας.Έτσι, η διαταραχή διαδίδεται από τη μια περιοχή του υλικού στην άλλη και όλα τα σημεία του υλικού εκτελούν διαδοχικά την ίδια κίνηση.
Τι ονομάζουμε κύμα και ποιο κύμα είναι αρμονικό?
Κύμα είναι η διάδοση μιας διαταραχής στο χώρο.Αν η πηγή της διαταραχής εκτελεί περιοδική κίνηση τα σωματίδια του μέσου κινούνταιεπίσης περιοδικά.Το κύμα που προκύπτει τότε είναι ένα περιοδικό κύμα.Ειδικότερα, αν η κίνηση της πηγής είναι Α.Α.Τ. όλα τα σωματίδια του μέσου εκτελούν επίσης Α.Α.Τ. και το κύμα ονομάζεται ημιτονοειδές ή αρμονικό.
Κατά τη διάδοση ενός κύματος τι μεταφέρεται?
Μεταφέρεται ενέργεια και ορμή, όχι ύλη.
Ποια κύματα ονομάζουμε εγκάρσια και πού διαδίδονται?
Εγκάρσια ονομάζονται τα κύματα στα οποία όλα τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.Τέτοια κύματα διαδίδονται κατά μήκος μιας χορδής.Τα κύματα που διαδίδονται στην επιφάνεια των υγρών μπορούν να θεωρηθούν κατά προσέγγιση.
Ποια κύματα ονομάζουμε διαμήκη και πού διαδίδονται?
Διαμήκη ονομάζονται τα κύματα στα οποία τα σημεία του ελαστικού μέσου ταλαντώνονται παράλληλα στη διεύθυνση διάδοσης του κύματος.Τέτοιο είναι το κύμα που διαδίδεται κατά μήκος του ελατηρίου.
Τι ονομάζουμε περίοδο Τ ενός αρμονικού κύματος?Η περίοδος του κύματος συμπίπτει με την περίοδο ταλάντωσης της πηγής του κύματος?
Η Τ είναι το χρονικό διάστημα στο οποίο ένα σωματίδιο του μέσου ολοκληρώνει την κίνησή του. Τ κύματος είναι επίσης το χρονικό διάστημα στο οποίο η κυματική εικόνα επαναλαμβάνεται.Ισχύει Τκ = Τπ
Τι ονομάζουμε συχνότητα f ενός αρμονικού κύματος?Η fκ μπορεί να συγκριθεί με fτ της πηγής του κύματος?
Είναι ο αριθμός των κορυφών(εγκάρσιο) ή των πυκνωμάτων (διαμήκες) που φτάνουν σε κάποιο σημείο του μέσου στη μονάδα του χρόνου κατά τη διάδοση του κύματος.Η fκ συμπίπτει με την fτ.
Τι ονομάζουμε μήκος κύματος λ ενός κύματος?Εξαρτάται το λ από την fτ της πηγής του κύματος?
Η απόσταση στην οποία διαδίδεται το κύμα σε χρόνο μιας περιόδου ονομάζεται μήκος κύματος και συμβολίζεται με λ. Μήκος κύματος είναι ,επίσης, η απόσταση μεταξύ 2 διαδοχικών σημείων του μέσου που απέχουν το ίδιο από τη Θ.Ι. τους και κινούνται κατά την ίδιο φορά.
Γιατί τα ελαστικά κύματα μεταφέρουν μόνο ενέργεια και όχι ύλη? Ποιο φυσικό φαινόμενο είναι η αιτία όλων των περιοδικών κυμάτων?
Γιατί τα ελαστικά κύματα διαδίδονται μόνο σε ελαστικά μέσα, των οποίων τα υλικά σημεία εκτελούν μόνο εξαναγκασμένες ταλαντώσεις γύρω από τις Θ.Ι. τους και δεν κινούνται από μια περιοχή του μέσου σε μια άλλη, ώστε να έχουμε μεταφορά ύλης. Η ταλάντωση είναι η αιτία των περιοδικών κυμάτων.
Τα ηχητικά κύματα δεν διαδίδονται
α)σε στερεά β)σε υγρά γ)σε αέρια
δ)στο κενό
Σωστή είναι η δ.
Τα ηχητικά κύματα είναι
α)εγκάρσια β)διαμήκη γ)εν μέρει εγκάρσια και εν μέρει διαμήκη
δ)άλλες φορές εγκάρσια και άλλες διαμήκη
Σωστή είναι η β.
Αν μεταβάλλουμε την f ενός αρμονικού κύματος, ποια από τα παρακάτω μεγέθη θα μεταβληθούν?
α)η μέγιστη υ των ταλαντούμενων υλικών σημείων του μέσου διάδοσης του κύματος
β)η υ του κύματος γ)το μήκος κύματος δ)η περίοδος του κύματος
Σωστά τα α,γ,δ. Όταν ένα αρμονικό κύμα διαδίδεται σε κάποιο μέσο, τα υλικά σημεία αυτού του μέσου εκτελούν Α.Α.Τ. με μέγιστη Umax=ωΑ=2πfΑ. Επειδή η f μεταβάλλεται, η Umax θα μεταβληθεί. Η ταχυτητα του κύματος εξαρτάται μόνο από τις ιδιότητες του μέσου, οπότε θα μείνει αμετάβλητη.Για το μήκος κύματος και την περίοδο έχουμε λ=υ/f και Τ=1/f, οπότε αυτά τα μεγέθη θα μεταβληθούν.
Εξίσωση του αρμονικού κύματος
y=Aημ2π(t/T-x/λ)
Δίνει κάθε στιγμή την απομάκρυνση που έχουν τα σημεία του ελαστικού μέσου από τη Θ.Ι. τους.
2π(t/T-x/λ)
φάση, μετριέται σε ακτίνια.Επειδή η φάση εξαρτάται από την απόσταση χ από την πηγή προκύπτει ότι τα σημεία του ελαστικού μέσου την ίδια χρονικη στιγμή έχουν διαφορετικές φάσεις.