Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
jälkiruoka (ruokaa, ruoan, ruokia)
postre
jäätelö (jäätelöä, jäätelön, jäätelöjä)
helado (postre)
keitto (keittoa, keiton, keittoja)
sopa
lasku (laskua, laskun, laskuja)
cuenta (bill)
liha (lihaa, lihan, lihoja)
carne
olut (olutta, oluen, oluita)
cerveza
paistettu (paistettua, paistetun, paistettuja)
frito, cocido
pullo (pulloa, pullon, pulloja)
botella
ruokalista (listaa, listan, listoja)
menu
tarjoilija (tarjoilijaa, tarjoilijan, tarjoilijoita)
mozo/a
tuoda (tuon, toi, tuonut)
viedä (vien, vei, vienyt)
Tarjoilija vie lasit pois
traer / llevar
asiakas (asiakasta, asiakkaan, asiakkaita)
cliente
painaa (painan, paini, painanut)
Hän painaa 75 kiloa
pesar
makkara (makkaraa, makkaran, makkaroja / makkaroita)
salchica
myyjä (myyjää, myyjän, myyjiä)
vendedor(a)
Minulla on kiire
Tengo apuro
Minulla on jano
Tengo sed
Minulla on nälkä
tengo hambre
Minulla on kylmä
Tengo frío
Minulla on kuuma / lämmin
Tengo calor
Minulla on paha olla
Me siento mal
Minulla on hyvä olla
Me siento bien
kuten
Kute näet....
Como
Como ves...
liikkua( liikun, liikkui, liikkunut)
moverse
rikki (rikkiä, rikin, rikkejä)
roto
toimia (toimin, toimi, toiminut)
funcionar
vaihtaa (vaihdan, vaihtoi, vaihtanut)
cambiar,
vika (vikaa, vian, vikoja)
defecto
pihvi (pihviä, pihvin, pihvejä)
bife