Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/190

Click to flip

190 Cards in this Set

 • Front
 • Back
indehaver
holder, owner
oprevet
upset
fortrække
go away, make off
anklage
accuse
vedrøre
concern
gevaldig
tremendous
udøvelsen
use / exercise
udgøre
constitute
anvende
apply / use
sammenfald
coincidence
indsigelse
objection protest
udskyde
postpone
forebygge
prevent
tøve
hesitate, pause
falde fra
drop out
hævde
maintain, claim
vilkårlig
random, haphazard
næve
fist
anledning
occasion, cause, reason
beklage sig
winning
beklage
regret, be sorry
rådføre sig med ng
consult somebody, seek someone's advice
anbringe
place, put
påtrængende
insistent, pressuring
tie
keep silent
afholde
hold
medfølelse
sympathy
indbegreb
essence, characteristics
såre
injure, wound
angivelig
apparent
henvende sig til
turn to, approach
indsats
effort
friste
tempted
anliggende
affair, matters, business (this is my business, my matter…)
pågribe
apprehend
angive
state, indicate
tiltræde
begin, commence (a new job)
ydelse
performance
forrige
previous, last
fremtræde
appear, emerge
retsforfølge
prosecute
belastning
burden
forlyde
report (det forlyder, its reported)
overholde
observe (i.e. the law)
strid
dispute, controversy
omstridt
controversial
afføde
give rise to
tilgængelig
available, accessible
afskrække
deter, discourage
fosse
gush, spew (out)
fremgang
progress, success
tilse
inspect, monitor, attend to
pålidelig
reliable, trustworthy
forlig
compromise, settlement
dyster
gloomy, sombre
håndtere
handle (i.e. handle differently)
vælte
fall over, fall down, knock over
vige
yield
binde sig
commit oneself
artig
good, well-behaved
tilforladelig
reliable, decent
nydelig
nice looking, neat
forfatning
state, condition
bevægelse
movement, motion
udadvendt
extravert, outgoing
stride
fight
opstille
arranged, put forward
forgæves
fruitless
næppe
hardly, scarcely
brage
crash, roar
være opsat på
be keen on
strabadser
hardship
dale
sink, go down, drop, decline
frodig
exuberant
slå fast
make clear, emphasis
dreje sig om
be a case of…
være ude for
encounter, experience
præge
mark, influence
forfølge
pursue, chase
bevilge
grant (to be granted)
iværksætte
start, implement
gennemgribende
thorough
rædsom
awful, horrid
opmuntre
encourage, cheer up
ynkelig
pathetic, pitiful
opfordre
call on someone to do something ,urge
slippe af med
get rid of
ubehøvlet
rude, ill-manered
trygle
plead
være ophængt
be busy
inddrage
involve, confiscate
tilbringe
spend, pass (a week…)
omgængelig
social, amicable
længsel
desire
bestræbelse
endeavour, effort
frastøde
repel, disgust
tilslutte sig
endorse
forudse
foresee, anticipate
knuse
crush, smash
gå over
pass, wear off
blære sig
show off
tiltalende
likeable, pleasent
beværte
entertain
ikke engang
not even (didn't even…
blive kvit
clear one's debts
støbe
cast (for a movie)
grov
crude, rough
erindring
memory, remembrance
sløseri
sloppy, carelesness
åndssvag
mentally retarded
tilspidset
critical
myldretid
rush-hour
havne
end up, land
gunstig
favourable
erobre
capture
trædesten
stepping stone
utilsigtet
unintentional
gevinst
gain, prize
besparelse
savings
forudsætning
condition
muliggøre
allow for
efterspørgslen
demand
efterhånd
gradually
udbud
supply
klode
planet
imødegå
contradict
forgive
poison
mangle
lack, short of
egne sig til
suitable for
genstand for
subject to, a matter for
finde sig i
put up with
holde af
like, be fond of
holde med
side with (i.e.sports team)
falde om
collapse, faint
finde på
come up with
finde frem
get out, take out
tage sig af
care for, watch, attend to
gå om
repeat (classes)
skifte ud
replace
se sig for
look
stå for
arrange for, organize
tage imod
accept
lokke
tempt, persuade
tilegne
dedicate
antaste
accoste
lamme
paralyse
gå ind for
support
forgænger
predecessor
benægte
deny
holde i gang
keep going
snævre
narrow
tage til
intensify, get worse
ærgre sig over
annoyed about
føre sig frem
behave, act
sidde inde
in jail
skrive af
copy cheat
sove over sig
over sleep
bivirkning
side effect
sakke agterud
lag behind
middellevetid
life expectancy
udenom
round it
efterfølge
succeed
sammensætning
composition
opspore
trace, track down
lægge op
arrange
sagesløs
innocent
spå
predict
bortføre
abduct, kidnap
samtykke
consent, agree
indert inde
deep down
førte til
lead to
med det sammen
straight away
væske
liquid, fluide
oppustet
bloated, inflated
snorke
snore
bryde sig om
care, pay attention to
overskuelig
clear
elendig
lousy, rotten
fylde op
takes attention
tænde for
turn on, put on
udmatte
exhaust, tired out
brække sig
throw up
flimmer
flicker
slange
snake, tube
på skifte
in turn
lidelse
suffering
svigte
fail, let down
kind
cheek
fattet
composed, collected
hulke
sob