Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/21

Click to flip

21 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Συγκατανεύω
Συγκατένευσα
Συγκατάνευα
Asentir
Επικρατώ
Επικράτησα
Επικρατούσα
Predominar
Σταυροκοπιέμαι
Σταυροκοπήθηκα
Σταυροκοπιόμουν
Santiguarse
Δρω
Έδρασα
Έδρα
Actuar
Ενεργώ
Αντικαθιστώ
Αντικατέστησα
Αντικαθιστούσα
Reemplazar
Περιπλανιέμαι
Περιπλανήθηκα
Περιπλανώμουν
Vagar
Διαδίδομαι
Διαδόθηκα
Διαδιδόμουν
Extenderse
Χρίζω
Έχρισα
Έχριζα
Nombrar
Οικοδομιέμαι
Οικοδομήθηκα
Οικοδομιόμουν
Construirse
Εξασφαλίζω
Εξασφάλισα
Εξασφάλιζα
Garantizar
Αιωρούμαι
Αιωρήθηκα
Αιωρόμουν
Balancearse
Καταριέμαι
Καταράστηκα
Καταριόμουν
Maldecir
Καταντώ
Κατάντησα
Κατανούσα
Llegar a una situación
Εξαντλούμε
Εξαντλήθηκα
Εξαντλόμουν
Quedar exausto
Επαναφέρω
Επανέφερα
Επανάφερα
Traer de vuelta
Αιφνιδιάζω
Αιφνιδίασα
Αιφνιδίαζα
Sorprender
Επιδεικνύω
Επέδειξα
Επιδείκνυα
Demostrar
Εξοργίζω
Εξόργισα
Εξόγιζα
Enfurecer
Διασκεδάζω
Διασκέδασα
Διασκέδαζα
Entretener
Γοητεύω
Γοήτεψα
Γοήτευα
Halagar
Βασίζομαι σε
Βασίστηκα
Βασιζόμουν
Fiarse